I Upplands Väsby bor just nu kring 500 ukrainare. Av dem är knappt 20 anvisade till kommunen av Migrationsverket.

En av de Väsbybor som engagerat sig för ukrainare som flytt hit är Väsbybon Elena Ernman, med rötter både i Ryssland och Ukraina. Hon är ordförande i föreningen Väsbys humanitära hjälp till Ukraina.

– Kriget är inte slut och hjälpbehovet är fortfarande stort, säger Elena Ernman.

Sedan i december huserar den ideella föreningen Väsbys humanitära hjälp till Ukraina i kommunens lokaler på Karins väg.

– Det är inte alla som hittat hit än, men vi ligger precis bredvid brandstationen.

Här på Karins väg huserar sedan december Väsbys humanitära hjälp för Ukraina.

Här på Karins väg huserar sedan december Väsbys humanitära hjälp för Ukraina.

Privat

Ett 50-tal ukrainare brukar dyka upp på lördagarna, då lokalen är öppen, för att hämta kassar med kläder eller prylar, eller bara ta en fika och prata. Då finns även ett 10-tal ukrainska volontärer på plats.

– Det är viktigt att alla som kommer hit får känna gemenskap. Här skrattar och gråter vi tillsammans.

Elena Ernman berättar att det häromveckan var helt renskrapat på prylar.

– Men nu har vi fått påfyllning igen från vänliga Väsbybor. Vi är så tacksamma, säger Elena Ernman.

Enormt tryck

Majoriteten av besökarna på centret är från Uppsala och Stockholms län.

– Det är inte många hjälpcenter kvar i Stockholms län som håller på med klädutdelning, därför är trycket på oss enormt, säger Elena Ernman.

Anastasia Krehel är en av de ukrainska volontärer som hjälper andra ukrainare i lokalen på Karins väg.

Anastasia Krehel är en av de ukrainska volontärer som hjälper andra ukrainare i lokalen på Karins väg.

Privat

Förutom klädutdelning driver centret på Karins väg språkkafé, teatergrupp för ukrainska barn, konstkurser och en studiecirkel med svenskundervisning.

– Vi arrangerar även utflykter för ungdomar och vuxna som lider av PTSD-tillstånd. Ukrainare i Väsby mår inte bra, ekonomiskt har de det ganska svårt och många är oroliga för sina släktingar som är kvar i kriget.

Vad kan Väsbyborna hjälpa till med?

– Ukrainarna är i behov av i princip allt. Och vi behöver fler aktörer som kan bidra då dagsersättningen inte räcker. Speciellt utsatta grupper är småbarnsfamiljer och äldre, säger Elena Ernman.

Tidöpartierna har lämnat ett lagförslag på remiss som innebär att ukrainare kan folkbokföras i Sverige efter ett år.

Det skulle innebära att de bland annat får tillgång till sjukvård och att den dagliga ersättningen höjs till 300 kronor, jämfört med dagens 71 kronor.

– Personnummer och höjd dagersättning skulle göra stor skillnad. Men det kan dröja till december. Till dess får vi hålla ut, säger Elena Ernman.