Organisationen Attention arbetar för att tillvarata intressen för barn och vuxna med NPF-diagnoser såsom ADHD, autism, tourettes, tal -och språkstörning.

Nu vill den lokala föreningen att en ny så kallad resursskola öppnar i Järfälla. Där är klasserna mindre, lokalerna anpassade och lärare har mer spetsad kompetens.

– Man behöver se det som en långsiktig investering även om det kan tyckas sluka mycket resurser, säger styrelseledamoten Karolina Bjällerstedt Mickos.

I dag finns bland annat Järfällas resursskola på Fjällenskolan och Ålstaskolan ska bli NPF-säkrad, men det är inte tillräckligt enligt Karolina.

– Det är fortfarande elever som har problem i kommunen. Ofta finns det inte plats i de mindre grupperna som erbjuds. I vanliga klasser finns för lite och inte tillräckligt kunnig personal.

"Upp till bevis"

Inför valet skickade föreningen ut en enkät till alla Järfällapolitker där de fick svara på frågor om hur de skulle förbättra och förenkla skolgången för elever med NPF-diagnoser.

Vad tänker du kring svaren ni fick in?

– Jag är glatt överraskad att så många partier är positiva till en egen resursskola och att utveckla de särskilda undervisningsgrupperna. Men svaren är inte alltid så konkreta om hur man ska åstadkomma det. Beslutsfattarna måste vara beredd att skjuta till resurser, utan det blir det inget så nu är det upp till bevis.