Under drygt ett års tid har det på försök varit förbjudit att svänga vänster från Strandvägen till Blasieholmen, vid Nybroplan.

Syftet har varit att skapa bättre framkomlighet för andra trafikslag. Men initiativet uppskattades inte lokalt. Stadsdelsnämndens dåvarande ordförande Andrea Hedin (M) fick i februari 2022 en enig stadsdelsnämnd att kräva att förbudet skulle tas bort.

– Förbudet leder till enorma köer när trafikflödet stoppas upp, sa hon till Mitt i Östermalm i februari.

Nu ser det ut att bli precis tvärtom.

Trafiknämnden ska ta beslut i frågan, och tjänstemännens förslag är att förbudet ska bli permanent.

”Kollektivtrafikresenärernas tidsvinst är mer än dubbelt så stor som tidsförlusten för dem som reser med bil. Kontoret anser att den stora tidsbesparingen för kollektivtrafiken motiverar att behålla förbudet mot vänstersväng”, skriver trafikkontoret.

– Jag har stort förtroende för kontorets bedömning och kan med gott samvete argumentera för att det är den mest rationella lösningen. Det ligger helt i linje med vår strävan efter att göra kollektivtrafiken mer attraktiv, säger trafikborgarrådet Lars Strömgren (MP).

Hur ser du på stadsdelsnämndens invändningar?

– I min värld säger Andrea Hedin emot sig själv. Det är inte så att köerna skulle minska om man tillåter vänstersväng där. Tvärtom leder bättre framkomlighet för kollektivtrafiken till att minska kön av stillastående bilar, genom att fler väljer bort bilen helt.

Lars Strömgren menar att förbudet mot vänstersväng minskar trafiken på Strandvägen och att det gör gatan trevligare.

– Det är svårt att blunda för att Strandvägen förlorar på att domineras av biltrafik. Nybroplan är en plats som har stor potential men i dag är det i stor utsträckning en trafikplats.

Andrea Hedin, som i dag är oppositionsråd i stadshuset, är besviken.

– Det är olyckligt att man inte har hörsammat synpunkterna från Östermalms stadsdelsnämnd. Fördelarna som sägs gynna kollektivtrafiken uppväger inte nackdelarna för biltrafiken. Den här lösningen har resulterat i en farligare korsning, och den leder sannolikt till ökade utsläpp eftersom bilarna tvingas ta omvägar.