Ett nytt projekt med fullstora förarlösa bussar som ska trafikera Explore Arlandastad pågår nu. Målet är kommersiell trafik mellan Arlandastad och Arlanda flygplats, en av många sträckor inom Arlandaområdet som har efterfrågan på ökad tillgänglighet.

– Autonoma bussar har länge övervägts som ett säkert, effektivt och hållbart alternativ för passagerartransporter. I vår strävan att bygga hållbara och attraktiva destinationer blir bussarna en viktig del i utvecklingen. Förutom en ökad tillgänglighet till och från området möjliggör vi för fler att transportera sig på ett hållbart sätt, säger Anna Stenströmer, hållbarhetsansvarig för Arlandastad Group till Mitt i.

De fullstora förarlösa, eller autonoma bussarna som det också heter, blir först ut i Sverige. Sedan tidigare finns liknande på teststadie i andra länder, så som Norge till exempel. I Arlandastad blir projektet världsunik att ta fram dessa bussar till en flygplats.

Detta blir ett första steg mot en fullskalig introduktion av autonoma bussar i Sverige.  

Vad finns det för risker med de nya bussarna?

– Risker kopplade till sjävkörande bussar är de som allmänt kopplas till AI, till exempel etiska dilemman. En viktig del av projektet handlar om att visa att tekniken är säker, säger Anna Stenströmer.

Kan de krocka?

– Bussarna är fullt utrustade med sensorer och radar både i och runt om bussen som upptäcker och hanterar mötande faror. Radar och andra sensorer gör att den kan tolka sin omgivning, trafikmiljö och mäta avstånd till andra bilar. Trafikolyckor beror oftast på den mänskliga faktorn och när den mänskliga faktorn tas bort kan antalet olyckor minskas.

Sex månader av tester

Bussarna kan köra lika fort som övrig trafik på sträckan. Dessutom kommer de kunna köra sina turer dygnet runt. Att blev just i Arlandastad som projektet genomförs i beror på läget och de stora, flexibla ytorna. Sedan ligger Explore Arlandastad mitt emellan två av Sveriges snabbast växande regioner; Stockholm och Uppsala.

Innan bussarna är i drift pågår just nu en sex månaders testperiod. Exempel på aspekter som kommer undersökas i förberedande stadie är infrastruktur, lagstiftning och säkerhet.

– Ambitionen är att ta fram en hållbar mobilitets lösning som är fördelaktig inte bara för företag och individer i området, utan också samhället i stort, säger Anna Stenströmer.