Bakgrunden till förslaget är ett överskott av platser på skolan och att den har gått back ekonomiskt de senaste fem åren. Tanken är att skolan avvecklas inför höstterminen och att elever blir placerade på Vendelsömalmskolan och Vega skola. Beslut tas i grundskolenämnden den 19 april.

– Kommunikationen har varit jättedålig. Dels tillfället det gick ut med informationen, men också att det endast gick ut till föräldrar som har barn i skolan i dag och inte de som ska börja här i höst, säger Anna Berggren, en av initiativtagarna till namninsamlingen utanför skolan.

I onsdags kväll samlades 60-tal föräldrar för att lämna över underskrifterna till kommunstyrelsens ordförande Sven Gustafsson (M). Flera av dem är kritiska till att besked om nedläggning kommit efter att skolvalet inför hösten redan gjorts.

– Nu blir vi sist att välja. De har skött det här väldigt fult, säger Anna Berggren.

Var nyligen maktskifte

Sven Gustafsson menar att de inte hade möjlighet att komma med förslaget innan skolvalet, då styret tog över ledningen i januari och först då fick insyn i situationen på skolan.

– Politiker vill inte fatta sådana här beslut. Men nu har jag har ett löfte till alla medborgare att vi ska få ordning på Haninges skolor. Skolan har gått i förlust med flera miljoner varje år och det finns inga prognoser som visar att antalet elever kommer att öka. Men jag förstår att föräldrar är arga, säger han.

"Jag kommer att fortsätta propagera för det här beslutet och jag hoppas att vi får majoritet för det i nämnden.", säger kommunstyrelsens ordförande Sven Gustafsson (M).

"Jag kommer att fortsätta propagera för det här beslutet och jag hoppas att vi får majoritet för det i nämnden.", säger kommunstyrelsens ordförande Sven Gustafsson (M).

Anna Ludvigsson

Var det här det enda alternativet?

– Föräldrar har inte vetat om läget, men nämnden och förvaltningen har vetat det i över en mandatperiod men inte fattat det här beslutet. De har vidtagit åtgärder som att utöka mottagningsområdet och gjort insatser för att locka fler elever. Men det är så här ändå.

Trots att det är påsklov och att informationen gick ut precis innan röda dagar så har alltså 1 500 underskrifter samlats in.

Fr.v Anna Berggren, Sandra Rosin, Caroline Rubin och Emma Hedblom ligger bakom namninsamlingen som lämnades över till Sven Gustafsson. Samtliga har barn på skolan eller barn som ska börja skolan i höst.

Fr.v Anna Berggren, Sandra Rosin, Caroline Rubin och Emma Hedblom ligger bakom namninsamlingen som lämnades över till Sven Gustafsson. Samtliga har barn på skolan eller barn som ska börja skolan i höst.

Anna Ludvigsson

– Vi vill verkligen framföra hur människor i Söderby blir påverkade. Vi som får barn placerade i olika skolor kommer få ansöka om byte i efterhand. Många kommer att få det svårt att klara vardagen, säger Sandra Rosin.

Kritiska mot hanteringen

Emma Hedbloms dotter skulle börja förskoleklass till hösten och skolans närhet till naturen och möjligheten att gå dit var en stor anledning till att de valde att flytta till Söderby.

– Var långsiktigheten är någonstans? Man kunde ha behållt skolan från förskoleklass och lågstadiet om man ser att problemet är i de högre klasserna. De har skött det här under all kritik, man känner sig verkligen förd bakom ljuset, säger hon.

Sven Gustafsson lyssnar på synpunkter från upprörda föräldrar i över en timme. Många föräldrar är kritiska till hur ärendet har hanterats. Initialt gick det endast ut information om att det skulle vara ett informationsmöte efter att beslutet ska tas i nämnden, men nu har ett extra möte lagts till den 17 april.

Joakim Eckardt var en av föräldrarna som framförde sitt missnöje kring förslaget till Sven Gustafsson (M).

Joakim Eckardt var en av föräldrarna som framförde sitt missnöje kring förslaget till Sven Gustafsson (M).

Anna Ludvigsson

– Inga föräldrar kommer släppa sina barn över Nynäsvägen. Vi kommer att göra andra val. Vem kommer att betala för busskorten eller att familjer behöver köra sina barn till skolan? Är det meningen att vi ska gå ner i arbetstid? Ni vill ha underlaget till Vega skola, det är det här handlar om, säger Joakim Eckardt till Sven Gustafsson.

Léon Dassa, 8 år, står tålmodigt bredvid klungan med föräldrar med sin skylt. "Jag tycker om min skola och vill gå här. Jag vill kunna gå till och från skolan", säger han.

Léon Dassa, 8 år, står tålmodigt bredvid klungan med föräldrar med sin skylt. "Jag tycker om min skola och vill gå här. Jag vill kunna gå till och från skolan", säger han.

Anna Ludvigsson