I början av januari fick vårdnadshavare på Torsviks och Hersbys förskola veta att ett teatersällskap klädda som dragqueens var inbjudna. De skulle läsa sagor som en del i ett projekt för att öka barns läslust och minska utanförskap. Snart fick dock vårdnadshavarna ett nytt mejl där det stod att planen låg på is och skulle förankras hos stadens politiker.

– Min dotter hade sett fram emot det här jättemycket. Jag mejlade rektorn som svarade att vissa föräldrar hade tyckt att det var olämpligt, säger föräldern Johanna Lindqvist.

Utbildningsnämndens ordförande Christer Mohlin (M) uppger att de har kontaktats av vårdnadshavare från båda läger.

– Det här är en fråga många har synpunkter på och från politiskt håll vill vi undvika polarisering, säger han.

Slippa konflikt

De som motsatt sig projektet har bland annat uppgett att de vill välja när och hur de introducerar dragqueens för sina barn.

Kritik mot svenska sagostunder med dragshowartister är inget nytt. En annan produktion – ”Drag story hour” har fått stor uppmärksamhet i media och blivit ­något av en politisk stridsfråga.

Tjänstemän och politiker på Lidingö har diskuterat tänkbara sätt att slippa konflikt.

"Bland drakar och dragqueens" har haft över 150 föreställningar om året och blivit Nordens största dragshow-teatersällskap för barn, unga och vuxna.

"Bland drakar och dragqueens" har haft över 150 föreställningar om året och blivit Nordens största dragshow-teatersällskap för barn, unga och vuxna.

Peter Knutson

– Det är ett vällovligt läsprojekt, men frågan är om metoden med dragqueens är den bästa när föräldrar tycker så olika. Då föreslog förvaltningen att projektet fortsätter, men att föreställningen sker i stadshuset och blir ­frivillig, säger Christer Mohlin.

Trygga i sin roll

På så vis kan vårdnadshavare följa med sina barn – eller hålla barnen hemma.

– När något är polariserande är det bra med valfrihet. Då tvingar man ingen utan medborgarna får välja utifrån sin norm, vision och värdegrund.

Men vissa barn får inte gå?

– Det ser jag inget problem med. Föräldrar måste inte ha rätt i varje fråga, de kan ha en udda teori om chips eller läggtider – men ska ändå kunna vara trygga i sin roll som förälder.

Johanna Lindqvist säger att hon hört att vissa föräldrar tycker att deras barn är för små för att delta i genusdebatten.

– Men tanken är ju att normalisera: ”Jaha, en man i en klänning”. Men jag är jätteglad att rektorn och verksamhets­chefen har stått upp för projektet och hittat en lösning.

”Finns en valfrihet”

Ingela Landén, verksamhetschef på lärande- och kulturförvaltningen, är också glad.

– Att föreställningen hålls i stadshuset gör att vi kan bjuda in fler. Samtidigt finns här en valfrihet.

Hur det blir med de övriga delarna i projektet har skolorna inte landat i.

– Teatergruppen syr ihop ett koncept för varje enskild förskola. De kan komma till förskolan, skicka ljudfiler eller ha digitala möten med en barngrupp. Där har vi inte fattat beslut än.

Så det kan hända att teater­gruppen kommer till förskolorna?

– Ingen aning i dagsläget. Men scenframträdandet är förlagt till stadshuset, säger Ingela Landén.

Mitt i har sökt rektorn som har hänvisat till förvaltningen.