Varje år får vårdnadshavarna till barn i Tyresös förskolor svara på en enkät om vad de tycker om verksamheten. I enkäten som skickades ut i slutet av förra året svarade 1 656 personer och hela 97 procent angav att deras barn trivs i förskolan, och 96 procent angav att de har förtroende för pedagogerna.

– Målet är självklart att vi vill ha 100 procent nöjda barn och vårdnadshavare, säger skolchefen Ulrika Månsson i ett uttalande.

En av de frågor som fick något lägre resultat var ifall förskolan tar tillvara barnets tankar och intressen, som gick från 78 procent i förra enkäten till 75.