– Vi ber om tillräckliga resurser till skolan och anser att det egentligen behövs satsningar – barngrupperna har bara blivit större och större de senaste åren – men så klart är vi glada att det inte blir ytterligare besparingar, säger Camilla Malm.

Hon är en av föräldrarna bakom det senaste uppropet, ”Rädda pedagogerna – stoppa neddragningarna i Sollentunas skolor!” som har samlat över 500 namnunderskrifter.

Föräldrarna har skrivit ett öppet brev till politikerna i protest mot de neddragningar man befarade skulle ske i skolbudgeten.

Skulle slå mot eleverna

Mitt i skrev i början av maj att alla nämnder fått i uppdrag att, som en del i budgetprocessen för 2022, göra en analys av vad en besparing på 3–5 procent skulle innebära. För utbildningsnämnden handlade det om 45,8 miljoner kronor, och utbildningskontoret konstaterade att det skulle slå mot eleverna.

https://www.mitti.se/nyheter/nodrop-fran-gillbo-grondalsskolan-resurserna-racker-inte/reptkk!Hx6xcIlylFFXaXhpHxKb3A/

Får 2,5 procent mer

Men när majoritetens budgetförslag presenterades för kommunstyrelsens arbetsutskott i måndags visade det sig att ingen besparing krävs – utbildningsnämndens budgetram höjs med 2,5 procent.

– Det är ett enormt tillskott till skolan, säger kommunstyrelsens ordförande Henrik Thunes (M).

Han menar att 2,5 procent inte bara är en pris- och lönekompensation utan att pengarna även ska ses som en satsning på långsiktigt trygghetsskapande arbete genom att skolan stärker barn och ungas förutsättningar att lyckas i livet.

– Skolan är den viktigaste pelaren i vårt arbete för att nå målet om inga utsatta områden 2030, säger Henrik Thunes.

Men Camilla Malm och de andra föräldrarna håller inte med om att 2,5 procent är ett stort tillskott till utbildningsnämnden.

– Vi har i dagsläget en underfinansierad förskola, skola och gymnasium i Sollentuna, men framför allt gravt underfinansierade fritidshem, säger Camilla Malm och hänvisar till beräkningar från Sveriges kommuner och regioner, SKR, som visar att Sollentunas skolor får mindre pengar än ett nationellt medel, justerat för geografi och demografi.

Socialdemokraterna kritiska

Inte heller Mette Hildingsson (S), 2:e vice ordförande i utbildningsnämnden, tycker att 2,5 procent ska ses som en satsning.

– Det är bra att majoriteten lyssnade på kritiken från vårdnadshavarna, men skolan har underkompenserats under flera år. Man borde ha ambitionen att höja kvaliteten, inte bara upprätthålla dagens nivå. Skolorna behöver få bättre förutsättningar att ge alla elever det stödet de är i behov av, säger hon.