När pandemin slog till stod det snart klart att det var de allra äldsta som drabbades värst av sjukdom och död om de blev smittade.

Ändå kunde smittan ta sig in på länets särskilda boenden för äldre.

Den 14 april 2020 började regionen rapportera om smittläget. Då fanns 1 022 personer av de totalt 4 806 covidsmittade som provtagits på särskilda boenden för äldre, Säbo. 168 av 313 boenden hade fått in smittan.

Vid den tiden hade 616 personer avlidit med covid-19. Av dem var 254 personer provtagna på ett äldreboende.

Flera brister

I det skedet av pandemin var det brist på skyddsutrustning och provtagning, brist på rutiner för att isolera smittade, och man var heller inte klar över att även personer utan symtom kunde vara smittsamma.

Några månader senare hade nästan alla äldreboenden varit drabbade.

Men nu har över ett år gått och personalen har tillgång till skydd och kan testa sig kontinuerligt, och sedan ett par månader är runt 90 procent av de boende vaccinerade.

Första rapporten utan smitta

Den tredje pandemivågen har ebbat ut. Och den 11 juni var det första gången som regionen kunde rapportera att inget av de positiva prover som tagits i regionen kom från ett äldreboende.

Hur har smittan kunnat fortsätta att ta sig in fram till nu?

– Säbo är en del av samhället, och så länge vi har smittspridning i samhället så finns risken. Även om personalen har skyddskläder, så har de äldre besök, de går till frissan. Det är ett väldigt stort ingrepp att inte kunna ta emot besök, säger smittskyddsläkare Maria Rotzén Östlund.

Borde man agerat annorlunda?

– Ja, förra våren fanns säkert en del att göra. Men jag vill inte peka ut något särskilt, utan lyfta att personalen på Säbo gjort ett otroligt arbete. Och tack vare vaccineringen har de som smittats på äldreboenden på senare tid varit lindrigt sjuka.

Personal på paus

Men all personal är ännu inte vaccinerad. Till en början ingick personal inom vård- och omsorg i den första vaccineringsfasen, men i mars sattes personalen på paus, för att prioritera de äldre då tillgången till vaccin var lägre än väntat.

Enligt den senaste statistiken, från den 26 maj, har 59 procent av vård- och omsorgspersonalen i regionen fått sin första dos, och 36 procent två doser. Det är lägre än rikssnittet, där 65 procent fått första dosen och 42 procent den andra.

Viktigt med vaccin

Sedan dess har nästan alla grupper släppts på för vaccinering, nu senast 35+.

– För att hålla smittan borta från Säbo gäller det att vi får hög vaccinationstäckning, så att smittspridningen i samhället är låg, säger Maria Rotzén Östlund.