Bergsunds äldreboende i Hornstull drivs av A&O Ansvar och Omsorg. I går, torsdag, beslutade Södermalms stadsdelsnämnd att inte förlänga deras avtal att driva verksamheten.

– Vi tycker inte att utföraren lever upp till den nivå som de som bor där faktiskt ska ha, säger ordföranden Anders Göransson (S).

Stadsdelsförvaltningens förslag till beslut var dock att avtalet skulle förlängas. Politikerna i nämnden gick alltså emot det.

– Utföraren hade fått oerhört hård kritik av Östermalms stadsdelsförvaltning rörande ett boende de drev där. Så vi borrade lite i frågan.

Maten inte bra nog

Bland annat såg man över de brukarundersökningar som görs av Socialstyrelsen. Den visade att bara 32 procent upplevde att måltiderna var en trevlig stund på dagen, vilket man menade var för lågt. Andra anledningar till beslutet är den höga omsättningen av verksamhetschefer och det stora antalet timvikarier, samt att företaget hade liknande problem på fler boenden i länet.

Stadsdelsnämnden var enig om att avtalet inte skulle förlängas.

– Det ger tydlighet och styrka i beslutet. För många är ett omsorgsboende det sista boendet de har. Vi måste höja kvaliteten och se till att de som bor där faktiskt får den hjälp de behöver, säger Anders Göransson.

– Det finns ingen politisk konflikt i detta beslut. Det handlar om leverans och kvalitet för människor som är i stort behov av omsorg. Lever man inte upp till kraven förlorar man det uppdraget, säger Roslana Cederhage (M), ordförande i Södermalms sociala delegation.

Övergången tillbaka till kommunal regi väntas ske i oktober 2023. Personal på boendet ska erbjudas att få arbeta kvar.

Hur påverkas de som bor där?

– Ambitionen är att de inte ska påverkas, annat än till det bättre, säger Anders Göransson.

"Inte informerats"

Sakarias Mårdh, vd för A&O Ansvar och Omsorg, säger att han inte har nåtts av beslutet, utan bara förvaltningens förslag om att förlänga avtalet.

Han delar inte bilden av att de haft många timvikarier och vad gäller maten menar han att brukarundersökningen hade låg svarsfrekvens och därför svår att dra slutsatser från.

– Stadens egna inspektörer kunde påvisa en mycket högre nöjdhet med mat och måltider än den nationella enkäten, så sent som i en undersökning och rapport i oktober. Vi avstår dock från att kommentera något innan vi har fått information från nämnden om eventuellt beslut, skriver han i ett mejl.

Enligt Anders Göransson informerades A&O Ansvar och Omsorg under gårdagen.

Beslut om att inte förlänga avtalet måste även tas av kommunstyrelsen.