Folkets hus i Kallhäll gick genom tuffa ekonomiska tider under pandemin och har sedan dess aldrig riktigt hämtat sig. Framtiden såg enkelt uttryckt väldigt mörk ut.

– Det var verkligen illa. Utan det här avtalet hade vi nog inte kunna behålla varken lokal eller personal, säger Mia Andersson, tillförordnad verksamhetschef på Folkets hus.

Friberg (C) fattade beslut

Samtidigt under våren har fritidsförvaltningen utrett frågan om hur man skulle kunna hitta en allmän samlingslokal i Kallhäll. I slutet av maj stod det klart att ett hyresavtal med Folkets hus var det mest lämpliga.

För att få ett hyresavtal på plats innan sommaren fattade ordföranden i Kultur-demokrati- och fritidsnämnden Torsten Friberg (C) ett så kallat ordförandebeslut.

– Eftersom det inte finns några alternativ i Kallhäll så föll valet på ett hyresavtal med Folkets hus. Jag tyckte att man behövde vara pang på så att att vi redan nu i sommar kan erbjuda våra barn och unga aktiviter i huset.

1,5 miljoner kronor

Avtalet löper över tre år där Folkets hus hyr ut samlingslokalerna för en halv miljon om året. För det får kommunen 150 timmar att nyttja i lokalerna. Socialdemokraterna gick i förra veckan ut med att avtalet var ett sätt för att få Folkets hus att överleva, men riktigt så ser inte Torsten Friberg på saken.

– Det här handlar inte om att rädda Folkets hus på något sätt utan det handlar om att säkerställa att alla medborgare i alla kommundelar har tillgång till en allmän mötesplats.

Men att det råder brist på lokaler har ni ju vetat, hade du inte kunnat förankra det här mer i nämnden?

– Det finns alltid saker man kan göra annorlunda men nu har förvaltningen utrett frågan under våren och den blev färdig nu i slutet på maj.

Slösaktigt

Kritiken mot beslutet kommer främst från oppositionsrådet Ylva Bjelle (KD) som menar att det är oansvarigt att ge 1,5 miljoner kronor till Folkets hus när när bistra ekonomiska tider väntar.

– Kommunens nämnder kommer behöva spara jättemycket de närmsta åren för att inte tvingas höja skatten med 80 öre. Ska man då paxa pengar för Folkets hus i tre år framöver så att man inte kan göra den besparingen?

Hon tycker att beslutet gjordes i hemlighet och att det inte fanns några möjligheter att reservera sig mot beslutet.

– Det vara bara hipp happ sen var det redan klart. Vi hade ett nämndsammanträde den 23 maj, det hade ju kunnat lyfts då. Men jag får känslan av att man inte ville ha någon debatt.

Finns pengar

Men Torsten Friberg (C) känner sig trygg med hur allt har gått till.

– Att det kommer kritik det får man ta, det klarar jag. Jag har varit ordförande i många år och jag vet att nämnden gått med överskott varje år. Det finns pengar för det här. Vi behöver en mötesplats i Kallhäll och förvaltningarna har sett att ärendet har gått rätt till.