Temat är ensamhet och frihet och tanken är att nå ut till människor som annars inte får göra sina röster hörda.

Just nu jobbar tio unga vuxna med att samla in berättelser, de har bland annat satt upp skyltar runt om i området där de ber människor att mejla in sina historier samt satt upp egna brevlådor, på bland annat äldreboenden och ungdomsgårdar, där folk anonymt kan lägga i sina berättelser.

Den som vill dela en berättelse kan mejla folk@folkiskarholmen.se