DET HÄR ÄR DEL 1 I ARTIKELSERIEN "SKILDA VÄRLDSBILDER": NÄR ÄR DET OK ATT TÄNKA OLIKA OCH NÄR MÅSTE VI VARA ÖVERENS?

Andreas Sidkvist kommer cyklande till intervjun på en gammal, grön damcykel med rostig framskärm.

Han berättar att han gillar ekologisk odling, att han har demonstrerat mot krig och rasism hela sitt vuxna liv och att han i mer än femton år har jobbat för klimatomställning och hållbar utveckling.

– Jag tänker som jag alltid har gjort, att man måste se saker från flera håll. Nu tycker en del tidigare kollegor att jag har spårat och blivit galen. Men jag är beredd att offra min karriär, för det här är så viktigt, säger Andreas Sidkvist.

"Det är ju en konspiration"

PR-konsulten från Kärrtorp, som i somras drog igång kampanjen ”Kavla ner” i protest mot covidvaccineringen, har ändå inget emot att bli kallad konspirationsteoretiker.

– I Tyskland säger man ”Querdenker” om oss som tänker annorlunda, som är kritiska, pålästa och inte köper vad som helst. Det är ett bättre ord. Samtidigt är det ju en konspiration vi pratar om, säger han.

Han skickar över en lång rad länkar och artiklar för att visa på sin grundtes: Att massvaccinationerna mot covid-19 varken är effektiva, nödvändiga eller säkra.

– Medborgarna utsätts för ett gigantiskt experiment där vi inte vet de långsiktiga effekterna. Den linje jag tror på handlar om naturlig immunitet och riktat skydd mot riskgrupper, säger Sidkvist och hänvisar till ett stort, omstritt forskarupprop.

"Strategi för kontroll"

Att den linjen inte stöds av svenska och internationella myndigheter eller av en överväldigande majoritet av forskarvärlden rubbar inte Andreas Sidkvists grundsyn. I  stället stärker det hans misstanke att det ligger en annan, dold agenda bakom vaccinationspolitiken.

– Den massiva propagandan att alla ska vaccinera sig är högst troligt en del i de globala, ekonomiska eliternas strategi för att öka sin kontroll och få mer makt och pengar, säger han.

Andreas Sidkvist nämner World Economic Forum, Bill & Melinda Gates stiftelse, läkemedelsindustrin och WHO som centrala aktörer bakom maktplanen. Artificiell intelligens, bioteknik och digitala ID är viktiga pusselbitar, enligt den här konspirationsteorin.

– Vaccinationspassen kan vara första steget till en aldrig tidigare skådad global övervakning. Enligt en sociologiprofessor är vi på väg mot en totalitär polisstat. För mig är det här en klassisk maktkritik och ett försvar för mänskliga rättigheter, säger han.

– Men vi som vill debattera det här tystas ner och kallas foliehattar.

"Hot mot demokratin"

Konspirationsteorier har fått ett kraftigt uppsving under covid-pandemin, konstaterar professorn i idéhistoria Andreas Önnerfors, som utrett frågan åt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Sådana strömningar är ett hot mot demokratin på flera plan, menar han.

– När man ifrågasätter legitimiteten i vetenskapen och de politiska systemen ger det bränsle åt polarisering, populistisk mobilisering och i värsta fall till radikalisering och våldsamheter, som vi har sett i USA, säger Andreas Önnerfors.

Andreas Sidkvist tror tvärtom:

– Man måste tillåta folk att tänka vad de vill. Försöker man stoppa det, då ökar man bara misstron. Tilliten skapas när folk får diskutera fritt och vrida och vända på olika teorier. Det är när man tystar ner alla som ifrågasätter massvaccineringen som det blir farligt, säger han.

"Fritt fram att tycka"

Att en öppen diskussion är viktig håller Andreas Önnerfors med om.

– I den allmänna debatten är det självfallet fritt fram att tycka vad man vill. Ingen hindrar heller de här grupperna från att starta ett politiskt parti.

– Men om de kommer med anklagelser måste de kunna lägga fram bevis. Och om de ger sig in på den vetenskapliga planhalvan behöver de följa de vedertagna principerna för vad som är kunskap. Då räcker det inte att bara stapla påståenden och teorier på varandra, säger Andreas Önnerfors.

https://www.mitti.se/nyheter/det-har-blivit-en-trend-att-saga-nej-till-vaccinet/repuia!J9AJOOXLePZqU2g5ENG@Mg/

https://www.mitti.se/ettsthlm/vaccineringen-jag-var-osaker-pa-om-covid-19-fanns-pa-riktigt/repubr!@EQ@6kysLgmzJaOd8u6k4w/

Påstående: Det är bättre att bli sjuk än att ta coronavaccin.

Svar: Det stämmer inte. Många infektionssjukdomar kan orsaka långvariga medicinska besvär som finns kvar långt efter att man tillfrisknat. Nyttan med att vaccinera sig är mycket större än risken för att drabbas av allvarliga biverkningar.

Påstående: Det är bättre att lita på att man har ett starkt immunförsvar.

Svar: Det stämmer inte. Självklart kan ett bra immunförsvar hjälpa oss att bättre stå emot infektioner. Men det är omöjligt att i förväg veta om man har ett starkt immunförsvar mot en specifik sjukdom och det är riskabelt att chansa.

Påstående: Pfizervaccinet innehåller höga halter av grafenoxid, ett högteknologiskt och magnetiskt material byggt på nanoteknik.

Svar: Nej, det finns inget grafenoxid eller annat dolt innehåll i vaccinerna. I de rutinmässiga kontrollerna som görs innan varje tillverkningssats godkänns har man inte funnit något annat ämne än det som finns angivna i produktinformationen.

Påstående: Vaccinerna kan göra att man blir steril.

Svar: Nej, det finns ingenting som tyder på att vaccinerna mot covid-19 skulle kunna påverka kvinnors eller mäns fertilitet.

Påstående: Coronavaccinerna har bara fått ett villkorat godkännande.

Svar: Godkännandet är villkorat, men myndigheterna har gjort bedömningen att det finns tillräckligt med belägg för att vaccinerna är effektiva och har en acceptabel säkerhetprofil.

Källa: Läkemedelsverket. Mer info hittar du HÄR.