Ökad trygghet och minskad brottslighet. Det är vad Tyresös nya kommunpolis Sofie Ordell vill uppnå med sitt arbete.

– Jag vill vara en hjälpande hand, säger Sofie Ordell som började sin nya tjänst i mars.

Hennes uppgift som kommunpolis är att driva polisens brottsförebyggande arbete i samarbete med bland annat skolan, socialtjänsten och fritidsgårdarna, men även med närings- och föreningslivet. Det kan vara allt från informationskampanjer mot äldrebedrägerier, nå ut till personer som berörs av relationsbrott till att genomföra åtgärder för att arbeta bort öppna drogscener.

Hon fungerar som en länk mellan polisen och de olika samhällsaktörerna, och är deras kontaktperson till den lokala polisen.

– Det kan ha hänt något i skolan, då kan de ringa till mig för att bolla och rådfråga, säger hon.

Har jobbat länge i området

En fråga som är viktig för henne är att fler vuxna ska finnas runt barn och unga som riskerar att hamna i kriminalitet. Där är inte bara polisen inblandad utan en mängd olika aktörer i samhället, och där har Sofie Ordell tät kontakt med bland annat skolan och socialtjänsten för att se hur de bäst kan hjälpa personerna.

– Vi är överens om att vi gör ett bättre arbete tillsammans. Det är viktigt att vi aldrig nöjer oss utan är öppna för att ställa om, förändring är inte så himla farligt, säger hon.

Sofie Ordell visste tidigt i karriären att hon ville jobba med förebyggande arbete och analyserar gärna hur deras arbete kan bli bättre.

Sofie Ordell visste tidigt i karriären att hon ville jobba med förebyggande arbete och analyserar gärna hur deras arbete kan bli bättre.

Maja Johansson

Sofie Ordell har jobbat som polis inom lokalpolisområde Nacka sedan 2008, bland annat som kommunpolis. Men hon har också jobbat som trygghets- och säkerhetssamordnare i Värmdö kommun och som fältassistent.

– Jag har fått se situationer ur flera typer av perspektiv, jag har ett stort kontaktnät och en större förståelse för beslutsprocesser i kommunen. En vidare bild, säger hon.

Hon tror att det finns alla förutsättningar för ett ännu starkare förebyggande arbete i kommunen.

– Även om vi gör mycket bra saker så kan vi alltid bli lite bättre, och det vill jag sträva efter.

"Hör av dig till oss"

Samarbete är nyckeln enligt henne och hon menar att myndigheter i hela Region Stockholm blir bättre och bättre på just samarbete för att tampas med större problem, som att arbeta bort de öppna drogscenerna. Bland annat så kan de dela lägesbild och lyckade insatser med varandra.

– Vi behöver inte uppfinna hjulet gång på gång, säger hon.