Göteborg

De ekonomiskt bistra tiderna håller i sig på såväl riksplan som i kommunerna. Tidigare i år sköt Göteborgs rödgröna styre till 200 miljoner kronor till utbildning och omsorg för stadens barn.

Nu är det återigen dags för en krisinsats.

I årets andra kompletteringsbudget på 45 miljoner kronor, riktar Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet resurserna på åtgärder för barnfamiljerna.

– Vi vill att Göteborg ska vara en bra stad för alla barnfamiljer, oavsett inkomst. Då kan vi inte ha en situation där skolbarn används som knarkkurirer och där många barn saknar stimulerande fritidssysslor, säger Jonas Attenius (S), kommunstyrelsens ordförande i ett pressmeddelande.

Hundsök. I rödgrönas extrabudget avsätts 13 miljoner kronor till drogförebyggande insatser, varav åtta miljoner ska gå till åtgärder mot narkotika i skolan som exempelvis knarkhundar.

Hundsök. I rödgrönas extrabudget avsätts 13 miljoner kronor till drogförebyggande insatser, varav åtta miljoner ska gå till åtgärder mot narkotika i skolan som exempelvis knarkhundar.

Dino Soldin (arkivbild)

Knarkhundar i skolan

Av de 45 miljonerna öronmärker styret 13 miljoner kronor till drogförebyggande insatser, varav åtta miljoner ska gå till åtgärder mot narkotika i skolan.

Det kan exempelvis handla om sökinsatser med narkotikahund, kurser för föräldrar och avgiftsfria urinprov.

Tillgång till givande fritidsaktiviteter för unga står också på agendan. Dessutom utlovas fler och bättre fritidsbanker som lånar ut utrustning som hockeyklubbor, fotbollsskor och skidutrustning.

– I vårt Göteborg har alla barn rätt till en meningsfull fritid oavsett storlek på plånbok. Fritidsbanker, dit alla kan komma och låna utrustning, kan vara helt avgörande för ett enskilt barns möjlighet att utöva en idrott eller delta i en fritidsaktivitet, säger Daniel Bernmar (V), vice ordförande i kommunstyrelsen.

På sikt vill de rödgröna även se en ny besökslekplats i Bergsjön, likt Plikta i Linné. 

Säkrare skolvägar

Partierna vill även förbättra trafiksäkerheten för barn och unga. Åtta miljoner kronor avsetts därför till planering för att nå stadens mål om mer hållbart resande.

– Bättre och säkrare cykelmöjligheter i Göteborg är viktigt både för klimatomställningen och för att barn och unga ska ha frihet och möjlighet att själva kunna ta sig runt säkert i sin stad, säger Karin Pleijel (MP), kommunalråd med ansvar för miljö och trafik i Göteborg.