Länsstyrelsen fick förra året in två anmälningar om brister i djurhållningen hos en Väsbybo, skriver nyhetsbyrån Siren.

Enligt en av anmälningarna fick hundarna och katterna i bostaden inte rätt omsorg eller vård. Urin och fekalier ska ha funnits på både golv och väggar, och lukten ska ha varit "otroligt påträngande".

Den andra anmälan kom från en person som planerat att köpa en valp av djurägaren. Anmälaren uppgav att djurägaren lagt upp valpannonser på en norsk Facebooksida och tipsat om hur köparen kunde föra valpen genom tullen utan att behöva betala extra kostnader. 

Oanmäld kontroll

Vid en oanmäld djurskyddskontroll kunde länsstyrelsen konstatera att två tikar och fem valpar fanns i lägenheten.

Kloklippningen och pälsvården var eftersatt på alla hundar och pälsvården på tikarna. Hundarna hade även för litet utrymme.

När djurägaren ombads komma in med ett yttrande kom ett fotografi som föreställde ett veterinärintyg, vilket var skrivet på ett annat språk och det framgick inte vilken hund som blivit undersökt. Djurägarens övriga mejlsvar har enligt länsstyrelsen inte motbevisat det som upptäcktes vid inspektionen.

Myndigheten har nu beslutat att djurägaren omedelbart ska se till att klor klipps och tovor i pälsen tas bort. Dessutom ska ägaren se till att djuren bor på tillräckligt utrymme och övriga brister i tillsynen ska rättas till.

Djurägaren uppmanas också att ge hundarna daglig tillsyn och låta en av tikarna undersökas av veterinär avseende tovor, klor, tänder och en deformerad tass.

Länsstyrelsen konstaterade även att djurägaren fött upp och sålt hundar och katter av flertal raser under förra året, utan tillstånd. Om detta fortsätter riskerar djurägaren vite på 10 000 kronor per hund.