Avvecklingen av mottagningen för postcovid-patienter vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna, och öppnandet av en ny på Karolinska i Huddinge, har anmälts till Ivo, Inspektionen för vård och omsorg.

Vårdkedjan för patienter med post-akut covid19-syndrom, Pacs, ofta kallat långtidscovid, fungerar inte längre. Det enligt anmälan som gjorts av Läkare till läkare, ett nätverk för läkare som drabbats av sjukdomen.

Patienter bollas runt

I stället för att tas omhand på ett och samma ställe i Solna skickas nu patienter runt, till kardiolog på Danderyds sjukhus, Karolinska eller Sös om de misstänks ha cirkulationsrubbningen Pots, till Danderyd för kognitiva problem, och till Karolinska i Huddinge för "allmänna komplexa fall", enligt anmälan.

https://www.mitti.se/nyheter/hyllade-mottagningen-for-postcovid-laggs-ner/repueg!6ZPzSfouXgDwepFk6W1pjA/

Men patienterna tas inte alltid emot. "En patient med misstänkt Pots fick remiss från primärvården till Danderyds kardiologklinik. Remissen returnerades med uppmaning om att i stället remittera till Sös. Sös besvarade remissen med att Pots självläker och inte behöver specialistvård", skriver de.

Gör en tillsyn

Ivo har nu beslutat om en tillsyn för att se hur patienter med postcovid påverkas av omorganiseringen.

Inför den har de begärt att Karolinska redogör för om det finns patientsäkerhetsrisker och hur de i så fall ska förhindras eller minimeras.

Svaret skulle vara inne den 10 juni, men har en vecka senare ännu inte inkommit.

Får inte fortsätta

Postcovid-mottagningen startades på Karolinska i Solna i maj förra året för att ta hand om patienter som vårdats för covid-19 där, men som led av långvariga symtom. Med tiden har de även tagit emot patienter på remiss från till exempel husläkare.

Men i vintras fick Karolinska universitetssjukhuset i uppdrag att starta en sådan mottagning på sjukhuset i Huddinge i stället, något som väckt protester.

https://www.mitti.se/nyheter/emma-fick-covid-19-i-mars-2020-och-ar-annu-inte-frisk/repucz!2BmrfIHpxzTvMyJpdiVORQ/

Regionens direktiv är att patienter med långtidscovid ska tas omhand av primärvården, alltså främst vårdcentralerna. Vid behov ska de remitteras till Södersjukhuset eller Danderyds sjukhus, beroende på symtom.

Och patienter som har symtom i tre månader eller mer ska få hjälp på den nya mottagningen på Karolinska i Huddinge som nyligen öppnat.