Fler flyttar ut från Stockholms län än in, närmare bestämt 5 596 personer under 2020.

Det konstaterades redan i våras, och regionledningskontoret har sedan dess grubblat över vad det beror på och vad det kan få för konsekvenser.

https://www.mitti.se/nyheter/oro-over-att-unga-och-barnfamiljer-lamnar-stockholm/repufn!cOIe2uvIec8XubhIrO1w9A/

De konstaterar att när de stora barnkullarna i slutet av 80-talet och början av 90-talet nu bildar familj, och en villa i mellansverige kostar hälften så mycket som i Stockholm, så lockar det.

Lägg till de goda möjligheter till distansarbete som visat sig under pandemin och många slår till.

Dessutom kan inflyttningen av studenter ha hämmats av pandemin.

Utflyttningen fortsätter

Och det negativa flyttnettot ser ut att fortsätta. Det står på 5 795 personer mellan januari och augusti i år.

Men trots det så ökar befolkningen i länet, med 1,2 procent per år. Enligt regionledningskontoret räknar man med en ökning på 17 000 personer per år fram till 2030.

Det beror på att det föds fler än det dör, och på inflyttning från utlandet.

Tråkigt och odynamiskt

Inte desto mindre oroar utflyttningen, och en fördjupad studie ska nu göras. Detta för att verkligen ta reda på vad som får folk att välja bort Stockholm, och identifiera insatser för att sätta stopp för det negativa flyttnettot.

– Det här är en varningssignal, som tyder på att unga tycker att det är svårt att bo i Stockholm. I förlängningen leder det till en tråkigare och mindre dynamisk region, har regionrådet Gustav Hemming (C) tidigare sagt till Mitt i.

https://www.mitti.se/nyheter/unga-tvingas-valja-bort-stockholm/repufC!nlr6urB5R82zngIu8H9pUw/