Frågan om huruvida undantag från skolplikten ska ges till vårdnadshavare som vill låta sina barn gå i skolan utomlands under en viss period, så kallade "thaimouts" väcker känslor.

Förra året fick Upplands Väsby kommun in 15 ansökningar om att fullgöra skolplikten på annat sätt. Det är mest i Stockholms län. Som jämförelse fick grannkommunerna Sollentuna och Vallentuna in sju respektive fem ansökningar, visar en kartläggning som SVT gjort.

Av Väsbys 15 ansökningar fick 13 av dem nej. En ansökan som rörde två barn beviljades.

– Den beviljade ansökan handlade inte om en semesterresa, säger utbildningschef Henrik Malmström Wallin. 

Han betonar att de ansökningar som kommit in inte behöver handla om semesterresor.

– Vi är mycket restriktiva i bedömningen. Och självklart ska man inte sjukanmäla sina barn för att åka på semester. 

Vite i Solna

Mitt i har tidigare berättat om hur vårdnadshavare fått vite från andra kommuner efter att de åkt utomlands utan att detta beviljats.

Henrik Malmström Wallin kan inte säga om någon av de i Upplands Väsby som fått nej på sin ansökan åkt ändå.

– Vi har inte hamnat i läget att något vite har varit aktuellt.

Han betonar att skolplikt finns för att säkerställa att alla barn och elever får den utbildning som man har rätt till.

– Att missa tid i skolan innebär att man missar ett planerat och genomtänkt upplägg för att nå målen. Det påverkar den enskilde eleven och kan även påverka resten av klassen om det är flera som är borta.

Tycker du att det behövs en mer flexibel lagstiftning kring skolplikten?

– Jag har ingen direkt åsikt gällande en ökad flexibilitet kring just denna lagstiftning. Jag ser det som i grunden bra att vi har skolplikt för att säkerställa att alla barn har rätt till undervisning. Rätten till obligatorisk grundskola är exempelvis en del av barnkonventionen och det tycker jag är otroligt viktigt, säger Henrik Malmström Wallin.