Överallt där det finns träd syns spåren av förra veckans snöfall, i form av kvistar, grenar och ibland hela stammar som fallit till marken.

Världsarvet Skogskyrkogården, med totalt 30 000 träd, är inget undantag. Här är en majoritet av träden dessutom tallar, som är extra känsliga för tung last.

– Fem träd har fallit helt. I vissa fall bröts grenar av och i andra fall bröts hela topparna. Främst var det tallar som drabbades för de har täta barr där den blöta, tunga snön fastnade, säger Annelie Sjöström, kommunikationschef på kyrkogårdsförvaltningen.

Vet ni ungefär hur många träd som skadats?

– Det är svårt att säga hur många som skadats totalt. Vi kommer att göra en besiktning.

Har gravstenar träffats av fallande träd eller grenar?

– Ja, det finns gravstenar som grenar har ramlat ned på. Men vi har inga rapporter om skadade gravstenar.

Knäckt. Trädskadorna på kyrkogården är omfattande.

Knäckt. Trädskadorna på kyrkogården är omfattande.

läsarbild Yvonne Jansson

Enligt kyrkogårdsförvaltningen väntar nu ett omfattande röjningsarbete.

– Det kommer att pågå under en längre tid. Vissa grenar kan vi inte ta bort ännu för de sitter fast i snön. Snön måste smälta innan vi kan städa hela området, säger Annelie Sjöström.

Kommer att höras

Ljudkänsliga besökare förvarnas om att det kommer att låta mer än vanligt bland gravarna.

– Nu och en tid framöver kommer det att vara en hel del motorsågande och en lastbil som kör bort grenarna. I de områdena av Skogskyrkogården kommer det inte vara lika lugnt och fridfullt som det brukar vara, konstaterar Annelie Sjöström.

Någon bestående estetisk påverkan på världsarvet ska skadorna ändå inte få, enligt kyrkogårdsförvaltningen.

– Vi har 30 000 träd. När vi är klara kommer platsens karaktär att vara kvar, säger Annelie Sjöström.