Som Lokaltidningen Mitt i tidigare rapporterat gjorde Stockholms stad mellan november och februari flera oanmälda tillsyner på Thorensgruppens förskolor och listan av allvarliga brister är lång. Nu kan förskolor vid Telefonplan, Älvsjö gård och på Östermalm tvingas stänga om bristerna inte åtgärdas. 

Kritiken efter tillsynen är mycket omfattande bland annat påtalas elsladdar som hänger med ”risk för elolyckor och därmed livsfara för barnen”, vattenkokare och heta element som riskerar att falla över barn, en ytterdörr som inte går att stänga så att barn har gått ut, 13 grader inomhus på vintern, inte tillräcklig information om tystnadsplikt, mål som inte uppfylls, bristfälliga lekmiljöer, långa persiennsnören som inte klippts av så att barn riskerar att kvävas om de skulle få snöret om halsen. Smutsiga lokaler med bristande rutiner att hantera sjukdomsutbrott och smitta är bara några av punkterna. 

– Vi ser väldigt allvarligt på det här. Det är mellan 8-10 allvarliga brister på varje förskola, säger förskoleborgarrådet Alexandra Mattsson (V).

2014 stängde Stockholms stad den privata förskolan Sjöglimten på Södermalm med omedelbar verkan efter att de vid en inspektion upptäckt livsfarliga situationer för barn. Att staden inte har gjort det i det här fallet, trots att de själva skriver att det finns risk för ”livsfara för barnen” förklarar Gunilla Davidsson, chef på förskoleförvaltningen i Stockholms stad, med att de har ändrat sina rutiner och följer upp att akuta brister rättas till direkt. I sin rapport skriver staden även att det finns ”brister i huvudmannens ägar- och ledningskrets avseende lämplighet att bedriva förskolan” 

Vad krävs för att staden ska stänga en förskola omgående?

– Det är en helhetsbedömning av risker.

Kan Stockholms stad garantera att barnen har det tryggt på ovan nämnda förskolor nu?

– Det är huvudmannens ansvar. Vi kan utöva påtryckningar och om de inte följer förelägganden kan deras tillstånd bli återkallande, men nu följde de det. 

Alexandra Mattsson (V), förskole- barn- och fritidsborgarråd.

Alexandra Mattsson (V), förskole- barn- och fritidsborgarråd.

Maurits Otterloo. Pressbild.

Alexandra Mattsson anser att stadens möjligheter att agera är för små.

– Det behövs en skarpare lagstiftning. Systemet är mer riggat för de här aktörerna än för barnen. Vi ser hela tiden att aktiebolag som driver förskolor låter vinstintresset gå före barnen, säger hon.

Om Thorengruppen inte åtgärdar bristerna innan den 13 oktober respektive den 1 februari 2024 riskerar förskolorna att få stänga.

Babak Rahinian, verksamhetschef för förskolorna på Thoren framtid, uppger att de ser allvarligt på bristerna. 

Varför är det så här illa på era förskolor?

– Jag började jobba i maj och kan inte titta bakåt, men många av bristerna fanns redan när vi köpte dem av Olympen och många av de här sakerna har vi åtgärdat. De gällande barnsäkerhet och lokalvård åtgärdade vi i början av 2023 och nu arbetar vi med lärmiljöer och liknande.

Om det var en inspektion i dag skulle ni klara den?

– Det vågar jag inte svara 100 procent på att jag vet. Men barnsäkerheten är klar och vi jobbar med de andra punkterna.  

En av punkterna gäller ”brister i huvudmannens ägar- och ledningskrets avseende lämplighet att bedriva förskolan” Hur har ni åtgärdat det?

– Det har blivit en ny organisation där jag är anställd som verksamhetschef för förskolan, men jag vågar inte säga hur det ser ut uppåt.