Trafiksäkerheten på Valstavägen har prioriterats under sommaren efter dödsolyckan i juni där. Kommunstyrelsens ordförande Olov Holst (M) gav samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att se över vilka åtgärder som kan göras.

Olika årgärder utreds. Men redan nu kan Mitt i avslöja några av de förslag som kommer att presenteras för kommunstyrelsen inom kort.

– Vi har tittat på sträckan och vad man skulle kunna göra ytterligare för åtgärder för att förbättra säkerheten. Det vi troligtvis kommer att göra är en hastighetssänkning på en del av sträckan till 40 km/h istället för 50 km/h. Sedan är det även ett övergångsställe som ligger nere i Valstabacken som vi vill flytta ner närmare trafiksignalerna, säger Åsa Aalto som är Infrastrukturchef i Sigtuna kommun.

Åsa Aalto är infrastrukturchef i Sigtuna kommun.

Åsa Aalto är infrastrukturchef i Sigtuna kommun.

Pressbild

Vid det det övergångsställe som Åsa Aalto nämner upplevs det av bilister som svårt med sikt och att det kommer lite knasigt mellan två trafiksignaler.

Många vill se farthinder på sträckan för att få ner hastigheten. Hur ser ni på det?

– Farthinder kommer att bli problematiskt eftersom Valstavägen är en kollektivtrafikgata, då blir det svårt med framkomligheten för bussarna och så handlar det om arbetsmiljön för busschaufförerna också. Sträckan har flera cirkulationsplatser som i sig håller hastigheten nere, säger hon.

Precis vid centrum och mellan två busshållplatser finns ett bredare farthinder där många människor korsar i tron om att det är ett övergångsställe vilket det inte är och bilisterna behöver inte stanna som vid ett riktigt övergångsställe.

Ett av farthindren på Valstavägen används ofta som övergångsställe trots att det inte är ett.

Ett av farthindren på Valstavägen används ofta som övergångsställe trots att det inte är ett.

Jens Kassnert