Efter terrorattentatet på Drottninggatan 2017 tog staden tillsammans med polisen fram en lista över 20-talet platser som bedömdes vara sårbara för liknande fordonsattacker.

Enligt trygghetsborgarrådet Erik Slottner (KD) är listan inte offentlig, men han uppger att det bara har satts upp trafikhinder på en handfull av de utpekade platserna trots att det har gått tre år sen dådet.

– Vi arbetar med permanenta hinder plats för plats men det är långt ifrån hela listan som är åtgärdad. På en del ställen kan det krävas stora investeringar och det kan vara tekniskt komplicerat att gräva ner pollare till exempel, säger Erik Slottner.

Kan sätts ut innan jul

För att öka tryggheten i väntan på dyrare och mer komplexa hinder lägger staden nu fem miljoner på temporära hinder som stora lejon, tunga blomsterurnor och granitblock som ska stoppa fordon från att köra in i folkmassor. De pengarna ska räcka till tillfälliga terrorhinder på alla de 20 platser där behoven finns.

https://www.mitti.se/nyheter/nya-granitblock-ska-forhindra-terrorattacker/lmqgm!1814009/

– Pengarna måste användas i år så förhoppningsvis kan vi se en hel del av dem innan jul, säger Erik Slottner.

Är det framför allt i närheten av Drottninggatan som hindren ska ställas ut?

– Det är framför allt vid gågator och vid platser där många människor samlas, men det är absolut inte bara i citykärnan utan det är på fler platser som det är på gång, säger Erik Slottner.

Är det här tillräckligt anser du?

– Tillräckligt är det först när det finns permanenta hinder på alla de här platserna. Men det här är så bra som vi kan göra just nu.