Det ser ut som vilket lägenhetshus som helst.

På insidan finns ett litet kök och tre avskalade men trevliga rum.

En ask med pappersservetter på bordet, ett rosa dockhus och kuddar på golvet.

Hit kommer våldsutsatta kvinnor, inte sällan med sina barn, för stöd.

– Vissa har varit utsatta i femton, tjugo år innan de vågar ta kontakt. Alla har olika förutsättningar och möjlighet att lämna en relation, säger Bridgett Stehag, verksamhetschef för Agera kvinnojour i Solna.

500 kvinnor fick hjälp

Solnas rödgröna styre höjde nyligen bidraget till jouren med 240 000 kronor per år.

– Det är första gången på flera år som politikerna valt att satsa lite mer. Vi hade ansökt om mer men är självklart jätteglada för pengarna. Rent konkret betyder det det en halvtidstjänst till.

Jouren har funnits sedan 2014. De hade i fjol kontakt med 500 kvinnor, hälften från Solna. Via telefon, chatt och drygt 60 i fysiska samtal.

– Det har ökat varje år, förutom just 2022 då vi hade kö till samtalsmottagningen på grund av resursbrist. Då fick vi hjälpa kvinnor till andra jourer.

Stress kan förvärra

Varför behovet ökar? Bridgett Stehag ser flera skäl.

– Det enkla svaret är för att våldet inte minskar. Det har också varit år med stora svåra saker i samhället. Under covid såg man globalt en ökning av relationsvåld. Den ekonomiska krisen orsakar mycket stress vilket kan förvärra beteendet hos män som varit nära att använda våld mot familjen.

De som söker stöd är i hela kedjan av utsatthet.

Det kan vara från en känsla att något är fel i relationen, till de som dagligen hotas och misshandlas eller är i rättsprocesser.

En växande grupp utsätts för så kallat eftervåld, berättar Bridgett Stehag.

Det är när mannen fortsätter hota och trakassera efter att hon lämnat honom.

Våldet kan pågå i år och yttra sig i tillexempel stalkning, intrång i hemmet och mängder av orosanmälningar mot kvinnan för att misskreditera henne.

I många fall delar kvinnan vårdnaden om sina barn med sin förövare.

Att de kommer i kläm är vanligt.

– Barn kan behöva spionera på mamman och bevittna våld i samband med överlämningar. Tyvärr ökar även våldet mot barnen.

"Svårare få skyddat boende"

För akuta fall har jouren i Solna ett skyddat boende med plats för nio kvinnor och 22 barn.

Det är just nu fullbelagt, men TV4 Nyheterna kunde nyligen visa att trenden på riksnivå är att socialtjänsten beviljar allt färre dygn.

Bridgett Stehags uppfattning är att det också blir allt svårare att få insatsen.

– Sjutton kvinnor dödas av sin partner varje år, för varje mord utsätts många fler för mordförsök och grov misshandel. Det är livsviktigt att fler kvinnor erbjuds skyddat boende. I stället blir det kortare och färre placeringar. Många kommer till oss och är förtvivlade när de fått nej från socialtjänsten.