Alla gravida i Region Stockholm kan komma att erbjudas en kombinerad ultraljudsundersökning och biokemiskt test, så kallad KUB-undersökning.

Det framgår av regionens svar på en remiss, där nationella enhetliga regler för fosterdiagnostik ska slås fast, så att vården blir mer jämlik.

I de flesta regioner erbjuds redan KUB-undersökning till alla, men inte i Region Stockholm, ännu.

Inte för alla

Här är det bara gravida över 35 år som erbjuds att göra KUB-undersökning, samt de som har en stark oro för att något inte är som det ska. 77 procent av alla gravida genomgår undersökningen.

Först i vecka 18 erbjuds ultraljud till alla.

KUB-undersökning görs vanligen i vecka 11–14. Själva testet är ett blodprov som visar sannolikheten för att fostret i magen har någon kromosomavvikelse.

Visar kromosomavvikelser

Enligt tjänsteutlåtandet finns det flera fördelar med tidig ultraljudsundersökning. Det ger en säkrare datering av hur långt gången graviditeten är, och det är viktigt att tidigt kunna se om det finns mer än ett foster i livmodern.

Blodprovet kan identifiera de tre vanligaste kromosomavvikelserna. Två av dem är dödliga för för fostret efter förlossningen.

Test kan köpas

Eftersom Region Stockholm inte erbjuder det har gravida vänt sig till företag som erbjuder så kallade NIPT-tester. Det är som KUB fast utan ultraljud, och har kritiserats för att vara oetiskt.

https://www.mitti.se/nyheter/kromosomtest-for-gravida-kritiseras/repuhx!@q38Ld@9fJO1yTB6UaadNg/

Beslut tas i vårdens kunskapsstyrningsnämnd den 22 november. Att införa KUB-undersökning för alla skulle kosta 4,5 miljoner kronor.