I sommar har klagomål ­kommit in till polisen. Det gäller hemlösa personer som har upprättat boplatser, lämnat skräp och uträttat sina ­behov på gator och i parker.

Det handlar bland annat om S:t Eriksgatan, Fleming­gatan, under lilla Västerbron och i Fredhällsparken. Även i Vasaparken, Tegnérlunden och Observatorielunden i Vasastan har hemlösa övernattat.

– Företagare och förbi­passerande upplever otrygghet. Det har handlat om föräldrar som måste tvätta barnens kläder när de ­trampat i saker och ting. En del har uträttat sina behov vid entrén till företag. Det blir en sanitär olägenhet när man inte har några latriner, säger Robert Lundmark, tillförordnad kommunpolis i Kungsholmen.

Sett fler hemlösa

Polisen upplever att antalet hemlösa i både Kungsholmen och Vasastan har ökat. Även runt Cityterminalen, där över 100 hemlösa personer nu vistas dagligen. Det handlar både om inhemska personer och människor från andra EU-länder. De upprättade boplatserna i parkerna består av bland annat frigolit, madrasser, ditkörda filtar och presenningar.

– Det är något vi jobbar med dagligen, hemlöshet och missbruk. Vi kör dem i behov till Beroendecentrum på S:t Görans sjukhus för tillnyktring och vård. Vi kontaktar Stadsmissionen och Frälsningsarmén för natthär­bärgen och jobbar tätt med olika uppsökarteam, säger Robert Lundmark.

Ett moment 22

Men han menar att mer ­behöver göras – från politiskt håll.

– På lång sikt kan vi nog skapa bättre förhållanden, men det ligger på politisk nivå också och behöver lyftas upp. Vårdinrättningarna måste också börja agera för att hitta bättre lösningar. Det är ett moment 22 just nu: vi kör dem till vården men de kommer ut igen och går tillbaka till missbruket, säger Robert Lundmark.