Ett förslag politikerna behandlade vid kommunfullmäktige den 15 februari berörde busstrafiken. Detta handlar om att kommunen bör försöka verka för att få till fler busslinjer som trafikerar sträckan Kungsängen - Stockholm. 

”När tågen stannar på grund av tekniskt fel eller liknande så blir man strandsatt och kan inte ta sig någonstans”, står det i förslaget. 

Det finns en buss från Stockholm och fram till Kallhäll eller Jakobsberg, konstaterar skribenten.

”Men sedan finns det inga sätt att ta sig vidare till Kungsängen förutom via tåg”.

Förslaget lämnades vidare till kommunsstyrelsen för beslut.