Ett hundratal barnmorskor har slutat vid Stockholms förlossningskliniker det senaste året. Krisen har fått regionen att tillsätta en förlossningssamordnare, som lagt fram ett antal förslag.

– Vi hoppas förstås att de som sagt upp sig tar tillbaka sin avskedsansökan, men vi kommer även att behöva rekrytera. Det behövs fler barnmorskor på varje pass. Vi ska ta fram en budget för att genomföra det, säger Nicole Silverstolpe, produktionsdirektör i regionen, som fått uppdraget.

https://www.mitti.se/nyheter/overenskommelse-i-forlossningskrisen-en-barnmorska-per-fodande-kvinna/repukc!wO9yQdh@aVXPeDywU0EnQ/

Att barnmorskorna ska kunna fokusera på en födande i taget, och inte behöva springa mellan flera förlossningar, kräver resurser.

– Jag har inte fått några ekonomiska ramar. Det här är så allvarligt att vi riskerar att inte ha kvar någon förlossningsvård värd namnet om vi inte löser problemen.

Ny generation på väg

Krisen handlar inte primärt om att det finns för få barnmorskor, utan om att många väljer bort förlossningsklinikerna.

Varför har man inte gjort något tidigare? Att det är tufft på förlossningsklinikerna har varit känt länge.

– Vi har inte lyckats förmedla omfattningen av problemen. Sedan pågår det ett generationsskifte, och när äldre erfarna slutar blir det otryggt för de nya som kommer in, säger Nicole Silverstolpe, som själv är barnmorska.

Många extrapass

Att missnöjet briserar just nu kan bero på att barnmorskorna fått gå in extra och täcka upp luckor under pandemin. Så har det bara fortsatt inpå hösten, vilket lett till att även de mer erfarna kroknat.

https://www.mitti.se/nyheter/de-ska-ta-over-nar-erfarna-barnmorskor-sager-upp-sig/repujC!UhHIajUOqqleYLPt@FNBpQ/

Ett annat förslag är rotationstjänster, där barnmorskor till exempel jobbar vissa dagar i mödravård och andra på förlossning.

Smartare schemaläggning, läkare som avlastar vissa arbetsuppgifter och annan personal som tar hand om administration och städning utreds också.

Kräver fler vårdplatser

Men Hannah Dahlbäck, en av de nu 42 barnmorskor vid Danderyds sjukhus som sagt upp sig, är inte beredd att återta sin avskedsansökan:

– Just nu är detta bara fina ord. Vi kräver att bli hörsammade på samtliga punkter, säger hon.

När Mitt i pratar med henne sitter hon i bilen på väg hem från jobbet.

– I dag behövde vi hänvisa fyra födande till andra sjukhus, men en gick inte att hänvisa så hon fick vara kvar trots att vi inte hade resurser till det, berättar hon.

En av de viktigaste punkterna är att öppna den nya förlossningskliniken på S:t Görans sjukhus.

– Utan fler vårdplatser går det inte. Vi måste få mer luft i systemet. Då kommer barnmorskorna tillbaka.

Chefen positiv

Hennes högsta chef, Maria Persson, verksamhetschef för förlossningen vid Danderyds sjukhus, säger i ett mejl att hon "är mycket glad över att man arbetat aktivt och snabbt har lyssnat in vad som behövs".

Hon skriver att "det svåra idag är att vi ej är fullt bemannade med barnmorskor" och uppskattar att det skulle behövas 10–15 barnmorskor ytterligare på förlossningen för att klara en barnmorska per födande kvinna.