Socialtjänsten i Tyresö tampas med utmaningar på flera fronter. Bland annat ökar antalet anmälningar om barn och unga som far illa jämfört med samma tid förra året.

Men enligt Johanna Kankaanpää, enhetschef på barn- och ungdomsenheten i kommunen, innebär det inte nödvändigtvis att många fler far illa nu än tidigare.

– Det kan vara att fler uppmärksammas nu, vi pratar mycket med varandra mellan verksamheterna och uppmanar till informationsutbyte och anmälning när det krävs.

Det kan vara allt från fysiskt våld och oroliga familjeförhållanden till att ett barn inte mår bra i skolan som faller inom begreppet ”far illa”. Ökningen av anmälningar har inneburit en ökad belastning för personalen på socialtjänsten och de har bland annat behövt ta in konsulter.

”Syns på gatorna”

Sedan ett par år försöker de även öka familjens och andra närståendes delaktighet, och stöttar med det som behövs.

– Vi strävar alltid efter samarbete med de vi möter och det är viktigt för oss att utforska vilka lösningar familjerna själva ser på sin situation. Det ska inte kännas farligt att kontakta socialtjänsten, vi finns för att stötta och hjälpa till, säger hon.

En annan utmaning för arbetsmarknads- och socialförvaltningen är den ökade kostnaden för placeringar i HVB, hem för vård och boende, samt Sis-hem. Dessutom har antalet placerade barn och ungdomar från ­Tyresö ökat.

Öka närvaron i barnens liv

Hur många i kommunen som är placerade på HVB- eller Sis-hem och varför det har ökat är hemligt enligt kommuen då personernas anonymitet kan äventyras. Men i en månadsrapport från förvaltningen handlar det främst om barn och unga med kopplingar till kriminella nätverk.

Johanna Kankaanpää uppmanar alla vuxna att öka närvaron i sina, och andra barns liv.

– Det är otroligt viktigt och tyvärr finns det inte alltid så mycket av den varan. Det kan vara en klasskompis till ens barn eller någon i fotbolls­laget, fråga gärna om läget och skapa en relation. Var mer synlig på gatorna, även på kvällstid.