Fiskeförbud införs på nio nya platser i Stockholms skärgård och en plats i Mälaren. Tidigare har det varit fritt fram att fiska där året runt med spö, och lägga nät om man har fiskerätt.

– Med de nya fredningsområdena är vårlekande fisk nu fredade från fiske i 62 vikar runt om i skärgården. Det är åtgärder som vi tar till för att främst freda beståndet av gädda, som är katastrofalt dåligt, säger Henrik C Andersson, länsfiskekonsulent på länsstyrelsen i Stockholm.

Nu utökas fiskeförbudet längs Stockholms kust, och i Mälaren.

Nu utökas fiskeförbudet längs Stockholms kust, och i Mälaren.

Most photos

Gäddan allt mer sällsynt

Gäddan har försvunnit helt i stora delar av skärgården där de tidigare fanns, enligt Henrik C Andersson, och det har skett de senaste 20 åren.

– Det beror på flera saker, bland annat på fisket. Där de fortfarande finns kvar är i innerskärgården och det är dem vi nu vill freda.

Fiskeförbudet gäller alla typer av fiskeredskap, men reglerna påverkar främst fritidsfiskare, enligt Henrik C Andersson, eftersom det inte finns något yrkesfiske kvar i de här delarna av skärgården.

På fem av platserna – vara tre ligger i Värmdö – gäller nu fiskeförbud året runt. I resten av områdena införs fiskeförbud vissa tider på året. Det är statliga Havs- och vattenmyndigheten som har beslutat om de nya fredningsområdena, som började gälla 1 april i år.

Gäddorna blir allt mer sällsynta i Stockholms skärgård.

Gäddorna blir allt mer sällsynta i Stockholms skärgård.

Mostphotos

Bra beslut enligt Sportfiskarna

Men dagens förbud räcker egentligen inte, enligt Henrik C Andersson.

– Det är frustrerande att det går så långsamt med utflyttningen av trålgränsen, och att det storskaliga fiskets påverkan på skärgårdens ekosystem fortgår, samtidigt som vi har problem med gråsäl och skarv som äter upp fisken, säger han.

Sportfiskarna är positiva till det utökade förbudet.

– Det är bra eftersom det ger fisken lugn och ro att leka. Vi har varit med och föreslagit flera av de här platserna. Det är skyddade vikar där det samlas mycket fisk och där gäddorna gärna leker, säger Nils Ljunggren, regionchef för Sportfiskarna region mitt.