Enligt domen i Stockholms tingsrätt har Åkersbergabon Filip Sjöström förnekat gärningen under förundersökningen, men medgett att det var han som arrangerande sammankomsten 6 mars 2021 på Medborgarplatsen i Stockholm.

Han har också berättat att han inte ansökte om tillstånd eftersom han tänkte att det inte skulle beviljas.

Hoppades på tusen deltagare

Planen var att han skulle locka cirka 1 000 personer och för att locka folk gjorde han inlägg på sociala medier och skrev en artikel där han uppmanade folk att komma till Medborgarplatsen.

Dagen för sammankomsten kom runt 500 personer, bråk uppstod och polisen grep 50 personer.

Enligt tingsrätten står det klart att sammankomsten var av sådan omfattning att den krävde tillstånd enligt ordningslagen och att Filip Sjöström var anordnare. Därför döms han nu för brott mot ordningslagen till 50 dagsböter.

Vid tidpunkten för demonstrationen var restriktionerna sådana att det inte var tillåtet att samla fler än åtta personer på samma plats på grund av smittspridningen av covid-19.

Det är oklart om domen kommer överklagas.

Mitt i söker Sjöström för en kommentar.