Nedre delen av Hornsgatan, den del som leder ner till Hornstullsstrand, kan komma att bli permanent gågata. I alla fall om Miljöpartiet får bestämma efter valet.

På en presskonferens under torsdagen presenterade partiet sina åtta valförslag, och gågatorna var ett av dem.

Utöver Hornsgatan är också Rörstrandsgatan ett alternativ.

– Sen får vi titta på vilka gator som mer skulle kunna passa, säger Lars Strömgren, andrenamn på listan.

Hur gågatorna ska finansieras är snarare en fråga om prioriteringar av gatuutrymmet än faktiska pengar menar de.

– Sommargågatorna har blivit väldigt uppskattade så det arbetet vill vi utveckla. Vi ser minst fem permanenta gågator.

Vad säger ni till de som blir irriterade över att ytan för bilar minskar?

– Stockholmarna röstar med fötterna. Ytan mellan husen är ju den yta vi har att jobba med, då måste vi göra det.

Att bilarna ska minska är en röd tråd i Miljöpartiets valförslag. Mer plats för människor och folkliv, mindre plats åt bilen.

Färre bilar på gatorna

Dels vill de införa en elbilszon innan 2026. Ett förslag som än så länge inte skulle gå att genomföra, eftersom nationella lagar står i vägen.

Dels tänker man sig att biltrafiken ska minska med totalt 30 procent till 2030, det år då sittande majoritet har sagt att Stockholms innerstad ska vara helt fossilfri. För att lyckas med att minska antalet bilar med så mycket som 30 procent, vill partiet gynna fotgängare, cyklister och kollektivåkare. Fler bussfiler, bredare och ett mer utbrett cykelnät som binder samman ytterstad med innerstad och mer attraktiva promenadvägar. Deras förhoppning är alltså att fler ska välja bort bilen om alternativet är bättre.

Vilka vill ni ska samarbeta med er efter valet, för att nå de här målen?

– Vi går till val som ett eget part men det vi sagt är att vi vill samarbeta med de som gör att vi får igenom så mycket av vår politik som möjligt. Men vi kommer inte samarbeta med Sverigedemokraterna, säger Gabrielle Gjersswold, förstenamn på listan.