När kommunen skulle uppge hur stora pensionskostnader de hade för sina anställda förra året uppgav de beloppet 15 964 096 kronor. Det är nästan 50 miljoner mindre än den korrekta summan på 65 804 188 kronor.

Felet berodde på att de skrivit in den beräknade skatten i stället för underlaget.

Det upptäcktes när Skatteverket hörde av sig och rättades direkt.

Vallentuna riskerar ändå 2,4 miljoner kronor i så kallat tilläggsbelopp, ett slags straffbot för att de skrivit fel.

– Det är en felaktighet som inte var med avsikt, det är en felskrivning och står inte i proportion till misstaget, säger kommundirektör Annika Hellberg.

Men hur kunde det bli fel med hela 50 miljoner?

– Det är det vi behöver utveckla i vår begäran om omprövning. Vi behöver förklara hur det blivit fel. Den beräknade skatten vi skulle betala uppgavs i rutan där underlaget skulle in. Men det får vi utveckla i vår begäran om omprövning. Vi håller på att göra den nu.

Kommunen har redan framfört till Skatteverket att de vill slippa skattetillägget eller att det ska minskas drastiskt. De menar att det är ett uppenbart misstag, bland annat eftersom beloppet är så mycket lägre än man angav året innan.

Men Skatteverket tycker inte att det är något de kan ta hänsyn till. De menar att risken var hög att felet hade passerat om de inte upptäckt det och att de redan har sänkt skattetillägget.

Så vad händer nu?

– Vi har kollat hur lång tid vi har på oss. Skatteärenden har man flera år på sig att begära omprövning för men vi kommer ändå att göra det under hösten.