En Vallentunabo i 50-årsåldern fick delvis nej till ekonomiskt bistånd för en hög elräkning. Socialnämnden tyckte att Vallentunabon hade gjort av med orimligt mycket el och ersatte bara knappt hälften.

Månaden därpå gavs ingen ersättning alls för elräkningen eftersom hen inte följt sin missbruksvård och inte sökt jobb.

Nu får kommunen bakläxa av förvaltningsrätten. Faktiska kostnader ska som regel inte ifrågasättas och eftersom Vallentunabon nu har luftvärmepump kommer de att gå ner, skriver domstolen. Dessutom har Högsta domstolen slagit fast att man inte får villkora ekonomiskt bistånd till missbrukare.