Tyresö kommun får ett skattetillägg på nästan 3,8 miljoner kronor. Enligt Skatteverkets beslut framgår det att kommunen redovisat löneskatten i stället för underlaget för särskild löneskatt. Detta resulterade i att det saknades 78 miljoner kronor i underlaget till löneskatt i deklarationen.

”Det stämmer att kommunen fått ett skattetillägg på 3,8 miljoner kronor. Anledningen är ett skrivfel som av misstag gjordes i årets deklaration.”, skriver Klara Hartman, jurist på kommunen, i en kommentar till Mitt i.

Vidare skriver hon att kommunen kommer överklaga Skatteverkets beslut.

"Vi anser dock att det kan ifrågasättas om skrivfelet var en oriktig uppgift i skatterättsligt hänseende. Vi tycker också att den finns förutsättningar för att straffavgiften ska sättas ner. Kommunen kommer därför att överklaga Skatteverkets beslut."

Enligt Skatteverkets beslut menar kommunen även att de hade upptäckt skrivfelet vid reglering av slutskatten i december 2023 och att det därför inte fanns någon risk för skattebortfall.