Uppemot 46 000 personer är anställda inom vården i Region Stockholm och till det kommer tusentals hos privata vårdgivare.

Men det kommer att krävas fler.

– Till 2035 räknar man med att det behövs ytterligare 17 000 personer inom vård- och omsorg, säger Amelie Tarschys Ingre (L) regionråd i opposition.

Vid det laget närmar vi oss tre miljoner invånare i länet. Andelen äldre växer med ökande vårdbehov som följd.

Stort intresse

I en motion till regionfullmäktige föreslår Tarschys Ingre att rekrytering av vårdpersonal från andra länder utreds. Det är framför allt specialistutbildade sjuksköterskor och läkare det är brist på.

– Enligt rekryteringsföretagen är intresset att jobba inom svensk sjukvård stort. Men det är ingen quick fix, och det tar inte bort regionens ansvar att förbättra arbetsmiljö, löner och utbildning för sin personal, säger Tarschys Ingre.

En som nappat är Sara Hosseini, 33, sjuksköterska från Iran. Hon kom till Sverige genom att bli antagen till en utbildning i svenska för vårdpersonal.

Hennes man, som är it-specialist, fick jobb ganska direkt. För Sara är det en tuffare resa.

Vill ha frihet

Vi träffar henne på den vårdcentral där hon ska praktisera. Först därefter kan hon ansöka om svensk sjuksköterskelegitimation.

– Jag siktar på att bli intensivvårdssjuksköterska. I Iran har jag jobbat på iva i sex år, säger hon.

Den främsta anledningen till att hon söker sig till Sverige är friheten.

– I Iran finns ingen frihet. Inte ens för hundar, de får inte vara ute på gatorna, säger Sara Hosseini, vars åttaårige husky nu får njuta av friheten utomhus.

Efter praktiken måste hon återvända till Iran och ansöka om uppehållstillstånd och arbetstillstånd. Det kan ta uppemot sex månader för Migrationsverket att handlägga.

– Jag riskerar att förlora erbjudanden om anställning eftersom de flesta företag behöver en sjuksköterska omgående, säger hon.

200 på kö

Enligt Mehdi Rahmanpour på rekryteringsföretaget Mascon finns ett stort intresse för att jobba i Sverige.

– Vi får många mejl och samtal från sökande utanför EU. Just nu har vi 200 personer som ansökt om att få komma hit, säger han.

Flest ansökningar kommer från Iran, Irak, Marocko och Turkiet.

– De betalar själva för utbildning och uppehälle. Det kostar alltså ingenting för Sverige. Vi har stor kapacitet att hjälpa till men behöver hjälp från myndigheterna att underlätta processen, säger Mehdi Rahmanpour.

Migrationsverket har fått i uppdrag att främja högkvalificerad arbetskraftsinvandring, och att korta handläggningstiderna.

– Det måste gå snabbare att få arbets- och uppehållstillstånd, säger Amelie Tarchys Ingre.

Färre ska försörja fler när Stockholm växer

År 2070 har Stockholms län växt med över en miljon invånare. Men var ska de bo, och vilka ska ta hand om en åldrande befolkning? Det är något som börjar planeras redan nu.

År 2070 kommer vi att vara 3 477 000 invånare i Stockholms län, enligt rapporten "Framskrivningar av befolkning och sysselsättning i östra Mellansverige".

Det är en ökning på över en miljon personer.

De som lever kommer att få se en hel del förändringar, enligt rapporten:

✔️Andelen av befolkningen som är i arbetsför ålder minskar, vilket innebär att färre ska försörja fler.

✔️45 procent av jobben kan utföras på distans och många är på arbetsplatsen bara ett par dagar i veckan. Inpendlingen till länet ökar och uppgår till 85 000 redan 2050.

✔️Den starkaste jobbtillväxten sker inom områdena utbildning, vård, omsorg, hotell och restaurang, kultur, idrott och administration.

Fler bostäder

Enligt regionrådet Gustav Hemming (C) är det helt avgörande att det byggs tillräckligt många bostäder.

– Annars klarar vi inte kompetensförsörjningen för näringsliv och välfärd, säger han.

De senaste åren har det negativa flyttnettot oroat. Att länet fortsatt har befolkningstillväxt beror främst på inflytt från utlandet. Men detta så kallade migrationsnetto väntas minska.

Importera arbetskraft

Så för att klara efterfrågan på arbetskraft kan det krävas arbetskraftsinvandring, enligt Hemming.

– Vi står inför valet: Ska våra äldre skötas av maskiner eller människor?

Oavsett behövs fler bostäder. Och kollektivtrafik.

– Vi måste fortsätta bygga ut tunnelbana, spårvägar och snabbussar. Och Region Stockholm vill ha en ny Stockholmsförhandling gällande bland annat tvärförbindelser och regionala cykelstråk, säger Gustav Hemming.

Fler stockholmare

Vid utgången av 2022 hade länet 2 440 027 invånare.

2070 beräknas vi vara 3 477 000.

Källa: SCB, Framskrivningar av befolkning och sysselsättning i östra Mellansverige

Fler bostäder behöver byggas, som här på Galoppfältet i Täby, när Stockholm växer, menar regionrådet Gustav Hemming (C).

Fler bostäder behöver byggas, som här på Galoppfältet i Täby, när Stockholm växer, menar regionrådet Gustav Hemming (C).

Åsa Sommarström/Stefan Källstigen

Länet växer med över en miljon – men var ska de bo

3 477 000 invånare år 2070 enligt framtidsspaning. Bostadsbyggande knäckfrågan – arbetskraftsinvandring kan krävas för att få personal till vård och omsorg.