Upplands-Bro

Den 11 september skickade kommunen ut ett pressmeddelande och berättade att man nu godkänts som medlem av världshälsoorganisationen, WHO, inom deras ramverk som kallas Äldrevänlig kommun.

Att medlemskapet nu är ett faktum möjliggör att kommunen kan utbyta erfarenheter med 1 444 kommuner världen över.

Vad innebär nu detta? Jo, nätverket, eller ramverket som det kallas, är från början framtaget av WHO och syftar till att samtliga av ett samhälles delar ska vara både anpassad för, och planeras med hänsyn till, vad äldre har för behov.

Detta kan ingår

Det kan handla om utomhusmiljöer, offentliga byggnader av olika slag, kollektivtrafik, bostäder och inte minst kultur- och serviceutbud.

Tina Teljstedt (KD), ordförande, äldre- och omsorgsnämnden.

Tina Teljstedt (KD), ordförande, äldre- och omsorgsnämnden.

Håkan Flank

– Jag är mycket glad över att kommunen har godkänts som medlem, det betyder att vi uppfyller de krav som ställs från WHO:s sida. Men det betyder inte att vi är färdiga, tvärtom är det nu som det riktiga arbetet startar, när det äldrevänliga perspektivet ska implementeras i alla kommunens verksamheter, säger Tina Teljstedt (KD), ordförande i äldre- och omsorgsnämnden, i ett pressmeddelande.

Dialogmöten genomfördes

Sedan förra hösten har Upplands-Bro arbetat med den ansökan som skickades in under våren 2023. Här genomfördes en kartläggning över hur det ser ut med äldrevänligheten i dagsläget, det genom att dialogmöten för invånare som är 65 år eller äldre genomfördes.

Därefter har en referensgrupp tagit vid med tjänstepersoner från kommunen. Här har en handlingsplan för de kommande tre år tagits fram. 

Arbetet börjar på allvar

Arbetet är fortfarande i sin början, men en del aktiviteter som går att koppla till projektet har redan börjat. Här lyfter kommunen bland annat fram kulturklubben för äldre. 

– Det här medlemskapet innebär att vi får tillgång till nätverk där vi kan ta del av andras erfarenheter, och dela med oss av våra bästa exempel längs den här resan. Nu fortsätter vi vårt arbete i samverkan med andra aktörer och i dialog med kommuninvånarna, säger Mitra Ghannad, socialchef, i pressmeddelandet.