Lantmäteriet rapporterar att glappet mellan kvinnliga och manliga mark- och fastighetsägare i Sverige fortfarande är stort. Men i Stockholm äger kvinnor 31 procent av alla fastigheter, att jämföra med männens 33 procent, vilket gör länet till det mest jämställda i landet. Övriga procent ägs av kommunen, regionen eller staten samt företag, andra organisationer och dödsbon.

Storstadsregionerna har överlag ett mer jämställt ägande. Stockholm tillsammmans med Malmö och Göteborg har ett snitt för kvinnligt fastighetsägande på 32,5 procent mot manligt fastighetsägande på 34,5 procent.

Minskat kvinnligt markägande

Antalet kvinnliga markägare i Sverige har gått ner, från 18 procent 2020 till 14 procent 2023.

– Den senaste 10-årsperioden har det inte skett någon betydande förändring mot ett mer jämställt fastighetsägande. Senast vi såg en märkbar utveckling var 2010-2014, efter att rot-avdraget infördes i sin nuvarande form, då många överlät ägarandelar till sin partner för att fullt ut kunna nyttja rot-avdraget, säger Dennis Lindén enhetschef på Lantmäteriet i ett pressmeddelande.

Minst jämställt är Norrbottens län med 32 procents ägarandel för kvinnor mot 50 procents ägande för män.