Inte nog med att pendeltågtrafiken glesas ut. Nu blir det sämre med bussar i Huddinge också.

Mitt i Huddinge berättade i våras att flera busslinjer föreslås läggas ner, får färre turer eller förändrade sträckningar. Bakgrunden är enligt SL ett ändrat resebeteende och minskade biljettintäkter som har lett till ett tufft ekonomiskt läge efter pandemin.

Färre avgångar

En linje som påverkas är 705 mellan Stuvsta och Solgård. Linjen får minskad turtäthet till 30-minuterstrafik i rusningstid och övrig tid kommer den bara att gå en gång i timmen.

Bussen kommer dessutom att börja gå senare på morgonen och sluta gå tidigare på kvällen. De nya tiderna blir 6-22 på vardagar och 9-22 lördag och söndag.

Det påverkar också flera andra busslinjer i Huddinge. Det kommer e

Flera andra busslinjer som går genom Huddinge påverkas också. Linje 722 som går mellan Tullinge och Huddinge läggs ner helt.

Förändringarna i busstrafiken gäller från och med den 11 december.