Stockholmsenkäten, som görs vartannat år, riktar sig till elever i årkurs nio och år två på gymnasiet. I år har 504 elever i Upplands Väsby besvarat enkäten.

Mätningen visar bland annat en minskning i antalet flickor i tvåan på gymnasiet som uppgett att de någon gång använt narkotika. Det finns även en fortsatt nedåtgående trend hos elever i årskurs nio och tvåan på gymnasiet kring storkonsumtion av alkohol.

Ökad kunskap

Susanne Edéus, utredare på utbildningskontoret i Upplands Väsby, tycker att resultatet har varit givande att ta del av.

– Resultatet ger oss ökad kunskap om ungdomar i Väsby och deras vardag.

Resultatet från årets Stockholmsenkäten visar också på en ökning jämfört med föregående mätning år 2020 i andelen elever i årskurs 9 som uppgett att de inte dricker alkohol. Det är även färre högstadieelever som uppger att de dricker alkohol jämfört med gymnasieungdomar.

Ledsna och deppiga

Sedan föregående mätning år 2020 upplever fler ungdomar i tvåan på gymnasiet att de ofta är ledsna och deppiga utan att veta varför. Mätningen visar också att det är färre ungdomar i Upplands Väsby som tycker det är riktigt härligt att leva jämfört med undersökningen från år 2020.

Coronapandemin märks i enkäten. Runt 30 procent av gymnasieeleverna uppger att deras psykiska hälsa blivit lite sämre sedan pandemin.

Även Henrik Malmström, utbildningschef i Upplands Väsby kommun tycker att resultatet från Stockholmsenkäten är viktigt för att förstå hur ungdomar i Väsby mår.

– Analysarbetet med enkätresultaten pågår och ska presenteras för utbildningsnämnden och våra verksamheter inom kort. Därefter påbörjar vi arbetet med att formulera vilka insatser som kan behövas.