Andelen godkända körkortsprov har fallit stadigt under mer än två decennier, från 64,0 procent år 2 000 till 45,3 procent hittills i år. Det visar siffror från Trafikverket.

Statistiken visar dessutom att det är stora variationer mellan Trafikverkets kontor, trots krav på enhetlig bedömning.

Nära rikssnittet

Högst andel godkända körprov har Östersund och Luleå, båda med något över 60 procent. I andra änden finns Helsingborg och Järfälla med 33,5 respektive 33,9 procent godkända körprov.

I Sollentuna har 44,8 procent av körproven hittills i år godkänts. Det är nära rikssnittet på 45,3 procent, men samtidigt en lägre andel än på 21 av Trafikverkets sammanlagt 33 kontot i landet.