Mitt i skrev här om veckan om trebarnsfamiljen Hårdberg Alves i Hökarängen. Eftersom fukt trängt in genom fasaden till båda deras sovrum, sover de alla i vardagsrummet sedan i januari.

I artikeln uttryckte mamma Mikaela Hårdberg frustration över att hyresvärden Stockholmshem inte gett besked om sanering:

– Jag vill bara att det ska bli klart och att barnen ska ha ett eget rum, sa hon.

Även miljöförvaltningen har förgäves väntat på svar från det kommunala bostadsbolaget. Trots tre påstötningar under våren har Stockholmshem inte återkommit med tid- och åtgärdsplan.

Därför har miljö- och hälsoskyddsnämnden nu utfärdat ett föreläggande mot Stockholmshem. Ett av kraven: Att omedelbart erbjuda evakueringsbostad till familjen Hårdberg Alves. Där ska de ha rätt att bo ””tills dess att lägenheten är uttorkad, sanerad och återställd”.

Kravet ställs utifrån bedömningen att bostaden utgör en olägenhet, med risk för människors hälsa.

”Kommer att få erbjudande”

Föreläggandet tycks ha fått fart på hyresvärden.

– Det finns en lägenhet klar som de kommer att få erbjudande om, säger Stockholmshems kommunikationschef Åsa Stenmark på onsdagen.

Beskedet kommer nästan tre månader efter att en fuktkonsult bedömt bostaden som obeboelig.

Varför krävdes ett föreläggande? Varför har ni inte självmant erbjudit familjen en annan lägenhet?

– Att ordna evakueringsbostad är normalt en fråga för hyresgästens försäkringsbolag. Men just eftersom vi varit så sena med att åtgärda problemen tar vi nu vårt ansvar och erbjuder detta.

Tre bostäder drabbade

Stockholmshem föreläggs också att utföra de åtgärder i lägenheten som fuktkonsulten föreslagit. De ska dessutom låta utreda fukt och mögel i samtliga bostäder som ligger utmed det stuprör där fuktskadan i fasaden har uppstått – och förhindra att fukten sprider sig.

Enligt Åsa Stenmark har Stockholmshem kommit en bra bit på väg med det.

– Vi har utrett och kartlagt skadorna så gott det går utan att riva. Nu behöver vi komma överens med hyresgästerna i de lägenheter som är berörda. Vi behöver stänga av de rum som är påverkade så att vi kan riva och torka ut, säger hon.

Enligt bolaget är det tre lägenheter som har fuktskador – inte sex som de tidigare uppgett.

Kommer de andra berörda hyresgästerna också att erbjudas evakueringsbostad?

– Det beror på vad de har för behov. Vi har inte fått frågan från någon av dem.

När Mitt i når Mikaela Hårdberg har hon ännu inte hört något från Stockholmshem. Men hon välkomnar föreläggandet från miljöförvaltningen.

– Det känns bra. Lite som en upprättelse.

Barnfamilj fast i mögelhus – lång väntan på sanering

Med fuktskador i sovrummen har familjen Hårdberg Alves trerummare förvandlats till en etta. Hyresvärden Stockholmshem har ännu ingen tidplan för saneringen.

– Jag vill bara att barnen ska ha ett eget rum, säger Mikaela Hårdberg, som tagit saken till hyresnämnden.

Väggen i pojkrummet på Hauptvägen är full med superhjältar. Hulken och Batman brukar kunna fixa det mesta. Men mot det som drabbat familjen Hårdberg Alves hjälper inga superkrafter.

I december upptäckte mamma Mikaela mögel på fönsterkarmen. Senare hittade hon ännu mer på väggen bakom pojkarnas våningssäng.

– Jag skulle städa och när jag flyttade på sängen såg jag ett tjockt lager med mögel, berättar hon.

Pojkarna Noah och Damian, elva och åtta år gamla, sover sedan i januari med resten av familjen i vardagsrummet. Föräldrarnas och lillasyster Amandjies sovrum är också obeboeligt. Vid en mätning i februari uppmättes höga fukthalter i väggen.

Att under lång tid vistas i en bostad drabbad av fukt och mögel kan ge problem med hälsan. Bland annat ökar risken för astma och allergier.

Är du orolig för barnen?

– Det är klart. Jag känner själv påverkan på andningen de gånger jag går in i rummen. Men jag kan inte tänka på det så länge vi bor kvar här, då skulle jag bli knäpp, säger Mikaela Hårdberg.

Tapeten har släppt från väggen i pojkrummet där mamma Mikaela Hårdberg upptäckte mögel när hon skulle städa bakom en våningssäng.

Tapeten har släppt från väggen i pojkrummet där mamma Mikaela Hårdberg upptäckte mögel när hon skulle städa bakom en våningssäng.

Johanna Wallén

Inget besked från hyresvärden

Fuktproblemen kommer av att vatten från hängrännan har runnit mot fasaden, varpå fukt har trängt in genom ytterväggen. Sex lägenheter i huset ska vara drabbade.

Skadorna syns tydligt utifrån. För ett tag sedan lossnade en bit av fasaden och föll ner utanför porten, som nu har fått ett provisoriskt rasskydd.

Huset ägs av kommunala bostadsbolaget Stockholmshem. Trots att flera månader passerat sedan fuktproblemen uppdagades, har de ännu inte gett besked om sanering.

”Vi ber om att få återkomma om återställandet då vi har fler lägenheter som är drabbade och en mer omfattande plan krävs”, skrev Stockholmshem den 6 mars till miljöförvaltningen i Stockholms stad, som är inkopplad med anledning av de potentiella hälsoriskerna.

Trots flera påminnelser har de inte återkommit med någon tidplan.

Fuktskadorna syns tydligt på fasaden. Ett provisoriskt rasskydd ovanför porten ska skydda från nedfallande bitar.

Fuktskadorna syns tydligt på fasaden. Ett provisoriskt rasskydd ovanför porten ska skydda från nedfallande bitar.

Johanna Wallén

Föreläggande i hyresnämnden

Nu har familjen, med hyresgästföreningens hjälp, begärt ett åtgärdsföreläggande mot Stockholmshem i hyresnämnden. Stockholmshem kan tvingas betala vite på 100 000 kronor om de inte påbörjar saneringen inom en viss tid.

– Det har varit otroligt saktfärdigt från Stockholmshems sida. Det är visserligen ett stort projekt, men det här är ett flerfamiljshus där det bor barnfamiljer. Det minsta man kan begära är ett tydligt besked till hyresgästerna om varför det dröjer, säger Katerina Ahlm, ärendehandläggare på Hyresgästföreningen Stockholm.

Ingen evakueringsbostad

Familjen Hårdberg Alves försäkringsbolag vill inte stå för någon evakueringsbostad. De menar att fastighetsägaren Stockholmshem bär ansvaret för problemen.

Stockholmshem har dock inte heller någon skyldighet enligt lagen att ordna fram en annan bostad.

– Men jag har lyft frågan med hyresvärden. Jag tycker att de borde kunna erbjuda en evakueringsbostad, för att visa lite god vilja i den här urjobbiga och hälsovådliga situationen som familjen har hamnat i, säger Katerina Ahlm.

Däremot har familjen rätt till ekonomisk kompensation enligt hyreslagen, i och med att de inte kan nyttja hela bostaden. Mikaela Hårdberg har fått besked från Stockholmshem om att hon kan ansöka om nedsatt hyra i efterhand.

”Trångt och jobbigt”, säger pappa Alex Alves om läget med bara ett rum och kök i det som egentligen är en trea. Mikaela Hårdberg och barnen Amandjie och Noah håller med. På bilden saknas mellanbrorsan Damian.

”Trångt och jobbigt”, säger pappa Alex Alves om läget med bara ett rum och kök i det som egentligen är en trea. Mikaela Hårdberg och barnen Amandjie och Noah håller med. På bilden saknas mellanbrorsan Damian.

Johanna Wallén

”Kommer inte hända”

Tills vidare sitter familjen kvar i sin lägenhet, med bara kök, toa och vardagsrum att vara i.

– Man vänjer sig, säger äldste sonen Noah om att sova i samma rum som mamma och pappa.

Den vakna tiden innebär en större utmaning.

– Vi har inte kunnat vara här varken på födelsedagar eller påsken. Amandjie brukar leka här med sin kompis, nu får de vara hos henne hela tiden, berättar Mikaela Hårdberg, vars tålamod börjar tryta.

– Jag vill bara att det ska bli klart och att barnen ska ha ett eget rum. Jag hade hoppats att något skulle hända innan sommaren i alla fall, säger hon.

Sonen Noah börjar bli luttrad.

– Det kommer ju inte hända, säger han.

Det minsta man kan begära är ett tydligt besked till hyresgästerna om varför det dröjer.

Barn är extra känsliga

Allergi och förvärrad astma, klåda och hudutslag, huvudvärk, illamående och yrsel, täppt näsa, trötthet och irritation i ögon och luftvägar. Det är några av de symtom man kan uppleva i en fukt- och mögelskadad byggnad.

Olika personer är olika känsliga. Barn är i regel känsligare för föroreningar än vuxna.

Enligt WHO orsakas cirka 15 procent av nyutvecklad astma hos barn i Europa av fukt och mögel i byggnader.

Källa: Boverket

Trångt om utrymmet. Barnen Noah och Amandjie sover numera tillsammans med mamma Mikaela och pappa Alex och familjens båda hundar i vardagsrummet. Mellanbrorsan Damian saknas på bilden.

Trångt om utrymmet. Barnen Noah och Amandjie sover numera tillsammans med mamma Mikaela och pappa Alex och familjens båda hundar i vardagsrummet. Mellanbrorsan Damian saknas på bilden.

Johanna Wallén

Hittade mögel i barnrum – hyresvärd riskerar vite

✔Barnfamiljen har bott i vardagsrummet sedan i januari

✔Hyresgästföreningen kritisk: ”Otroligt saktfärdigt”

✔Flera lägenheter i Hökarängen drabbade