Det var i början på 2021 som trädet skapade upprörda diskussioner.

Två år senare vill Länsstyrelsen Stockholm nu att Danderyds kommun utreds för brott mot miljöbalken.

– En åklagare får nu göra en bedömning om man vill ta det här vidare, eller inte, säger Sara Sundin, enhetschef på Länsstyrelsen, till Mitt i Danderyd.

Skulle hanteras skyndsamt

I januari, 2021, fälldes det hundraåriga ekträdet, i samband med ett vatten- och avloppsarbete i Stocksund på uppdrag av kommunen.

En förklaring kom när fällningen uppdagats på sociala medier.

Enligt Tekniska kontorets direktör, Anna Tengelin Skoog, var trädet i dåligt skick och utgjorde en säkerhetsrisk. Det fanns inte tid att kalla till samråd kring trädet, som de annars brukar göra, menade hon.

Detta trots att arbetet planlagts över en längre tid.

– Situationen var sådan att trädet bedömdes behöva hanteras skyndsam, sa hon då till Mitt i.

Att trädet skulle varit i dåligt skick, rådde det delade meningar om.

Danderydscenterns Christer Lidgard, ledamot i tekniska nämnden, höll inte med.

– Den hade ett stort kulturvärde för Danderyd, var ungt och kraftig. Så det är märkligt att man så här lättvindigt har tagit bort den, sa han i samband med händelsen.

Stammen till eken som fälldes i Stocksund, 2021.

Stammen till eken som fälldes i Stocksund, 2021.

Privat

Var 300 år

Enligt Länsstyrelsen Stockholm finns det anledning att misstänka brott mot miljöbalken.

I anmälan skriver de bland annat att både döda och levande träd som är över en meter i diameter är särskilt skyddsvärda träd och att en anmälan om samråd ska skickas ut innan de fälls. Eken i Stocksund mättes till 1,7 meter och tros varit uppemot 300 år.

Utöver det stod eken på en privat fastighet.

Danderyds kommun har svarat i utredningen att det var fel att inte anmäla till samråd.

Länsstyrelsen anmäler

Sara Sundin, enhetschef på Länsstyrelsen, kommenterar anmälan.

– Det är vissa träd som uppfyller vissa kriterier och är skyddsvärda. Då ska man anmäla till samråd, innan de fälls. I och med att vi är tillsynsmyndighet så anmäler vi det vidare, när man inte har gjort det, säger hon.