Den 26 september 2022 slår blixten ner i Norsborgs vattenverk. Det är härifrån tolv kommuner i södra och östra Stockholm får sitt dricksvatten. Blixten letar sig in och slår ut ett av vattenverkets ställverk, alltså den punkt som fördelar ut elektricitet till anläggningens alla delar. Allt slocknar, utom den röda varningslampa som nu blinkar febrilt inne i kontrollrummet på vattenverket.

Snart märker boende i Botkyrka att det inte kommer något vatten ur kranen. Avbrottet varar i flera timmar.

Hur blev det så? Svaret är den mänskliga faktorn, menar Ebru Poulsen, amläggingschef på Norsborgs vattenverk.

1. Vattnet pumpas upp direkt från Mälaren i stora rör.

1. Vattnet pumpas upp direkt från Mälaren i stora rör.

Angie Gray

– Det var Botkyrka som ringde och uppmärksammade oss på det. Då hade vi gjort allt enligt våra rutiner förutom att vi hade missat att starta en av pumparna till Botkyrka. I vissa delar är avbrott mer märkbart då vissa delar i kommunen saknar vattentorn, säger Ebru Poulsen.

– Det var en extraordinär händelse som medförde ett omfattande elavbrott. Reservkraften kopplades in och verket kom ingång efter 15 sekunder. Mindre störningar i elleveransen förekommer men det hanteras utan problem.Vattentornen fungerar som en buffert så även om vi skulle få ett avbrott på flera timmar märks det normalt inte.

Nödsommaren 2018

Men blixtar är inte det enda hotet som stockholmarnas dricksvatten står inför.

Försommaren 2018 var den varmaste i Stockholmsregionen sedan SMHI började sina mätningar. Det märktes inte bara i form av skogsbränder i övriga landet, utan också i hur mycket vatten som gick åt. På Norsborgs vattenverk närmade sig pumpar och reningsbassänger sin gräns – trots att verket under en vecka har kapacitet att fylla Globen med vatten fyra och en halv gånger om.

– Då slog vi nästan i taket för vad vi kan rena, producera och distribuera i vattenväg. Det berodde på att det blir ett extra högt tryck på vattenanvändningen när det är varmt, speciellt på försommaren när alla fortfarande är kvar i stan, säger Hans Gillsbro, programchef för Stockholms framtida vattenförsörjning vid Stockholm vatten och avfall, Svoa.

2. För att producera dricksvatten tillsätts aluminiumsulfat i små mängder som drar till sig partiklar och föroreningar som till exempel organiskt material och mikroorganismer. Det bildas klumpar som man vill filtrera bort från dricksvattnet.

2. För att producera dricksvatten tillsätts aluminiumsulfat i små mängder som drar till sig partiklar och föroreningar som till exempel organiskt material och mikroorganismer. Det bildas klumpar som man vill filtrera bort från dricksvattnet.

Angie Gray

Nytt vattenverk krävs

Sedan dess har vi bara blivit fler och den utvecklingen lär fortsätta. För att möta det behovet planerar Svoa för att bygga fler vattentorn, rusta upp vattenledningarna och bygga ett helt nytt vattenverk i anslutning till det nuvarande ute på Lovön. Men det är ingen lätt uppgift. Det är inte bara att smälla upp ett vattenverk och sedan kasta sig över ledningsrenoveringarna.

Hans Gillsbro förklarar att skulle man bygga ett nytt vattenverk utan att öka ledningarnas kapacitet finns det risk att man inte når ut till hushållen i takt med att befolkningen ökar.

– Hela systemet sitter ihop och börjar man peta i någon ända får det konsekvenser i den andra. Så man måste göra lite i varje del hela tiden, säger han.

3. I stora bassänger inne i verket sjunker dessa klumpar till botten och de små som är kvar, som man kan se med blotta ögat filtreras genom natursand i så kallade snabbfilter. Sanden byts aldrig ut, utan renas. Det är samma sand som används i dag som användes för 100 år sedan i vattenverket.

3. I stora bassänger inne i verket sjunker dessa klumpar till botten och de små som är kvar, som man kan se med blotta ögat filtreras genom natursand i så kallade snabbfilter. Sanden byts aldrig ut, utan renas. Det är samma sand som används i dag som användes för 100 år sedan i vattenverket.

Angie Gray

Om vi får en lika varm försommar som 2018, kan ni möta det behov som uppstår då?

– Då är min bedömning att vi skulle hantera den, ja. Vi har olika typer av beredskapsplaner för att hantera denna typ av situation, men vi skulle behöva vara på tårna precis som vi var 2018. Men om några år när utbyggnadsplanerna är på plats skulle vi känna oss säkrare i vår leverans.

Om vi passerar gränsen för vad Svoa kan producera, vad händer då?

– Det skulle kunna bli rekommendationer, likt elen att man ska vara sparsam rent allmänt. Men vi skulle aldrig stänga kranarna. Vi försöker bygga ut dricksvattensystemet så att det blir redundant i alla led, och om något skulle hända så finns det en plan B, C och D så att alla ska få vatten så långt det är möjligt.

4. Sedan renas vattnet i så kallade långsamfilter med natursand i stora bassänger utomhus. Vattnet filtreras då ytterligare en gång genom sand under cirka fem–åtta timmar.

4. Sedan renas vattnet i så kallade långsamfilter med natursand i stora bassänger utomhus. Vattnet filtreras då ytterligare en gång genom sand under cirka fem–åtta timmar.

Angie Gray

Vattentornet klarar ett dygn

Behovet av vattenreservoarer blev extra tydlig under höstens avbrott. Medan vattnet slutade flöda i kranarna i södra Botkyrka märktes ingenting i norra delen av kommunen och i Salem. De senare hade nämligen tillgång till vattentorn. I Tumba fick man så småningom vatten från Storvretens vattentorn, men det dröjde innan den kickade igång.

– Vattnet i Storvretens vattentorn leddes ut till Storvreten innan vi fick öppna ledningarna till Tumba. Men det hjälpte inte Vårsta och Grödinge, säger John Glimtoft, VA-chef på Botkyrka kommun.

Vårsta och Grödinge har ingen sådan reservoar utan där skeppas vatten ut till olika samlingsplatser dit man får gå och hämta vatten vid längre stopp.

Salems vattentorn ska klara ungefär ett dygn utan vatten från vattenverket, meddelar Senad Palic, drift- och underhållschef för vatten och avfall i Salems kommun. Hade stoppet pågått längre än så hade kommunen fått ringa in tankbilar och placera ut vattentankar i anslutning till kommunens prioriterade verksamheter, så som äldreboenden.