Parkleken Fagerlid i Hökarängen las ner av besparingsskäl 2020, efter beslut av den borgerliga majoriteten.

Att öppna upp den igen har blivit en symbolfråga för de rödgröna partierna i Farsta. Inför valet nämndes det som en av de viktigaste lokala satsningarna.

Därför var det ingen skräll att frågan dök upp på stadsdelsnämndens första möte efter sommaren. Den rödgröna majoriteten beslöt att förbereda för att öppna parkleken igen, och att beställa förslag på en ny parkleksbyggnad från fastighetskontoret.

– Just Fagerlid är en väldigt viktig plats i Hökarängen. Att parkleken var tvungen att stänga var en förlust. Det saknas en bra samlingsplats för barn och vuxna i den här delen av Hökarängen, säger Vänsterpartiets Laura Roselli, ordförande i stadsdelsnämnden.

Men ur ett ekonomiskt perspektiv är satsningen inte självklar. Stadsdelsförvaltningen, som utrett frågan, konstaterar att det krävs utökade budgetramar eller ekonomiska omfördelningar om parkleken ska öppna igen.

Kostnaden för att driva den i en ny byggnad beräknas till 1,5 miljoner kronor om året.

Hur motiverar ni den typen av satsning i ett kärvt ekonomiskt läge?

– När det kommer till barn och unga tycker vi det är otroligt viktigt att satsa trots ett tufft ekonomiskt läge, säger Laura Roselli.

Vad får stå tillbaka när ni lägger pengar på det här?

– Det har vi inte bestämt än. Kostnaden kommer att komma först om två-tre år. Det blir en avvägning vi får göra och när det är dags kommer vi att vara redo.

I Fagerlidsparken finns ett kampanj-anslag med historiska bilder av fotografen Yngve Hellström.

I Fagerlidsparken finns ett kampanj-anslag med historiska bilder av fotografen Yngve Hellström.

Mattias Kamgren/Yngve Hellström

Får svidande kritik

De borgerliga partierna i oppositionen reserverade sig mot beslutet. M, L och C kallar det ”oansvarigt”.

”Vi ser det i dag som väldigt svårt att motivera byggandet av en ny byggnad och att bemanna parken med personal dagtid mellan klockan 13 och 17 under vardagar med tanke på hur få besökare det tidigare har vistats i parkleken Fagerlid”, skriver de.

De påpekar också att Farsta stadsdel redan har sju parklekar – flest i hela Stockholm – och att antalet barn i området beräknas minska.

De avslutar med att ifrågasätta finansieringen.

”Att belasta en budgetpost som redan går med underskott måste anses som oansvarigt”, skriver de.

Även Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet.

”Inte mycket pengar för staden”

När Mitt i besöker Fagerlid en solig eftermiddag är flera småbarnsfamiljer där. Tre lite äldre pojkar sitter uppflugna på taket på en av bodarna.

Lena Mattsson Axman, mamma till treåriga Sonja, ser gärna att parkleken bemannas.

– Till Starrmyran är det ganska långt, det är inget man har vägarna förbi. Jag tycker det är konstigt om den här platsen inte ska få leva, säger hon.

Petter Brandt som är pappa till Ines, snart tre år, tycker inte att en kostnad på 1,5 miljoner ska få stå i vägen för en ny parkleksbyggnad.

– 1,5 miljoner miljoner är mycket pengar för mig men inte för staden, säger han.