Lek, bad, aktiviteter, gemenskap och grillkvällar. Runt om i Stockholms skärgård arrangeras varje år mängder av sommarkollon för barn som går i årskurs 1 till 9. Stadens ambition är att kollona ska vara en mötesplats där barn från olika områden kan träffas och skapa relationer.

Men få av barnen som åker kommer från fattigare områden. I Skärholmen sökte endast 4 procent av barnen i åldersgruppen sommarkollo förra året.

Och av de barn i Skärholmen som åkte på kollo var det färre som kom från hushåll med låga eller inga inkomster, det framgår av en sammanställning från Skärholmens stadsdelsförvaltning.

Huvudskälen som vårdnadshavare i Skärholmen angav för att inte söka kollo var att barnen inte var intresserade eller att det kändes otryggt.

– Hinder för att låta sina barn åka på kollo är också kostnaden, särskilt om vårdnadshavaren har flera barn. Och risken att barnen inte kommer att stanna hela tiden, att barnet har en diagnos eller att barnet ska sova över, säger Sara Heppling-Trygg, på Skärholmens stadsdelsförvaltning. 

Förändring ska få fler att åka

Men nu kan det bli ändring. I stadens nya riktlinjer som skickats på remiss till de olika stadsdelsnämnderna föreslås nu att kolloplatser ska fördelas utifrån en modell där man tar hänsyn till socioekonomiska faktorer. Och att stadsdelsnämnderna ska jobba för att fler barn från underrepresenterade grupper ska söka sommarkollo.

På Skärholmens stadsdelsnämnd är de positiva till förändringen. Och förvaltningarna jobbar redan för att få fler barn att söka.

– Kollokatalogen skickas till alla hushåll och staden annonserar på röda och blå linjen. Vi håller också på att upphandla prova-på-kollon som kommer att riktas till barn och unga i de stadsdelar där kännedom om kollo är som lägst. Och under våren tar kulturförvaltningen fram en utredning om möjligheter till att upphandla fler kolloplatser samt hur man kan arbeta för att uppnå en jämlik fördelning av kolloplatser, säger Sara Heppling-Trygg.

Skärholmens stadsdelsförvaltning kommer även att ha en temakväll om kollo på Medborgarkontoret i Skärholmen den 7 mars klockan 17–19 dit föräldrar kan komma och få information och ställa frågor.