Det blev en valrysare både på riksplanet och i Huddinge. Socialdemokraterna i Huddinge går starkt framåt och ökar med 3,7 procentenheter när 64 av 65 valdistrikt i kommunen är räknade. Även Vänsterpartiet går framåt.

SD ökar och får ett mandat mer och är fortsatt vågmästare.

Precis som på riksplanet backar Moderaterna; i Huddinge tappar de 3,2 procentenheter.

Men trots de röda vindarna ser den moderatledda koalitionen just nu ut att sitta kvar. De borgerliga partierna M, L, KD och C får tillsammans med de lokala småpartierna Drevvikenpartiet (DP) och Huddingepartiet (HP) 0,5 procentenheter mer än S, V och MP. Det innebär att den moderatledda koalitionen får 27 mandat medan den rödgröna får 26 mandat.

– Jag tycker att man ska vara lite försiktig när det är så jämnt och det är många röster kvar att räkna. Vi hade hoppats på ett bättre resultat, det är naturligtvis tråkigt, men koalitionen ser ut att bli det största blocket. Det har gått bättre för våra kompisar än för oss, säger Daniel Dronjak (M), kommunstyrelsens ordförande.

Vad säger du om att Moderaterna tappar så mycket som ni gör?

– Vi kommer att göra en ordentlig valanalys. Det tycks som att vi följer den trend som vi ser i riket och även i Stockholmsregionen. Det är tråkigt att vi inte kunde står emot den trenden.

Ni tappar nästan lika mycket som S går framåt; är det ett dåligt betyg för ert styre?

– Det är för tidigt att dra den typer av slutsatser. Det ser ut som att koalitionen fortsatt blir det största blocket, om än med knappare marginal.

På riksplanet har M och KD varit tydliga med att de kommer att samarbeta med SD om de får makten. Enligt Daniel Dronjak är det inte aktuellt med några andra konstellationer än den som varit i Huddinge, för M:s del.

– Från Moderaternas sida är det vår absoluta förhoppning och vilja att styra i den koalition som gör. Vi har ett gott samarbete och det är väldigt mycket som går åt rätt håll i Huddinge komun. Vi ser inte någon annan inriktning. Vi har varit väldigt tydliga med att vi trivs bra i det samarbetet, säger Daniel Dronjak.

S öppnar för samarbete med andra partier

Hos Socialdemokraterna är det andra tongångar morgonen efter en lång valnatt.

– Jag är så klart väldigt glad över att vi gör ett bra val och går framåt och att det sker samtidigt som M gör sitt sämsta val i Huddinge på 20 år. Det visar att Huddingeborna vill se en förändring, säger Sara Heelge Vikmång (S).

Just nu ser det ändå inte ut att räcka, den M-ledda koalitionen har ett mandat mer. Vad säger du om det?

– Alla partier går till val som enskilda partier. Vi gör ett väldigt bra val runt om i nästan alla valdistrikt. Vi vill inleda samtal med andra partier som vill inleda ett framåtsyftande styre. Vi kommer definitivt att bjuda in partier från det traditionellt sett andra blocket till samtal, säger Sara Heelge Vikmång.