Det var vid strax före midnatt i fredags kväll som sprängningen ägde rum.

Nu är det sektionen för grova brott som utreder brottet, med hjälp av Täbypolisen

– Vi har också olika tryggetsaktiviteter, vittnesuppfång och infoinhämntning dels ute och på vår insida.

Vad betyder det?

– Vi försöker se vilka konflikthärdar som kan vara orsaken. Få ett motiv till varför den här detonationen kan han ägt rum. Då jobbar vid med olika typer av informationsinhämtning för att kunna gå vidare.

Någon gripen finns ännu inte.

Ser ni samband med andra sprängningar som gjorts i bostadshus i höst?

– Vi tittar brett på de konflikter som finns men eventuella samband kommer vi att hålla för oss själva.

En teori som kan avfärdas är dock sprängningen skulle han något med de flyktingbostäder som finns i närheten att göra.

Handlar det om en konflikt inom den kriminella världen?

– Det är det vi undersöker. Det här är högt prioriterat så vi kommer att ha ökad närvaro och olika aktiviteter som jag inte går in på.

Hur kommer Vallentunaborna att märka det?

– Förhoppningen är att vi blir mer synliga. Men vi kommer också att ha andra aktiviteter kopplade till FU. Vi ser mycket allvarligt på detonationen. Detonationer vid flerfamiljshus kan innebära stora egendoms- och personskador. Därför är de särskilt allvarliga och högt prioriterade.

Har det kommit nya kriminella individer till Vallentuna eller har de kriminella som finns ändrat beteende?

– Jag kan inte kommentera den typen av uppgifter.