Mitt i har tidigare berättat om Thomas Nyborg som blev allvarligt sjuk efter ett fästingbett.

Från 2017 har antalet personer som vårdats för sjukdomen minskat med ungefär en tredjedel i Region Stockholm.

Nu verkar den nedåtgående trenden ha brutits. Jämför man perioden januari–juni 2020 med samma period i år har antalet personer som vårdats för borrelia ökat med 63 procent.

Det visar siffror från hälso- och sjukvårdsförvaltningen som Mitt i tagit del av.

”Liknande ökning av TBE”

– Vi har även sett en liknande ökning av TBE-fall. Jag tror att en stor faktor är hur många värddjur, som smågnagare, det finns, säger Marika Hjertqvist, epidemiolog som jobbar med fästingburna sjukdomar vid Folkhälsomyndigheten.

– Förra året fanns framför allt mycket möss som fästinglarverna kunde suga blod av, vilket leder till att vi har fler lite större fästingnymfer som gärna suger blod även från människor i år. Och där fästingar finns, finns i allmänhet borrelia.

Flest smittade, med marginal, hittas i åldersgruppen 45–64 år. Näst flest är i gruppen 65–74 år.

– Varför det är så är svårt att säga. Det kan vara så att den gruppen är ute och exponeras mer, eller att de i högre grad uppsöker sjukvården.

Inget vaccin mot borrelia

Samtidigt är det så att mörkertalet kan vara stort. Bara de patienter med borrelia som varit i kontakt med vården registreras. Personer som väljer att inte uppsöka vård finns inte med i statistiken.

Till skillnad från TBE finns inget vaccin mot borrelia. Därför är det extra viktigt att fästingarna plockas bort från kroppen direkt.

– Tar man bort fästingen inom 18–24 timmar är risken liten att man fått i sig bakterierna. På så vis skiljer det sig från TBE, som överförs direkt när den biter sig fast.