Porten och fönsterrutor i huset skadades i explosionen. Dock ska ingen person ha skadats fysiskt.

– Det har varit lugnt under sommaren. Det känns trist att sånt ska behöva hända, någonting måste ju göras, säger grannen, som klarade sig undan skador på sin lägenhet.

Polisen har inlett en förundersökning om allmänfarlig ödeläggelse.

Ett flertal personer i området har förhörts och polisen har undersökt kameror för att se om något av intresse för brottsutredningen fångats på film.

En skola har haft öppet under natten där boende i det drabbade huset har kunnat samlas.

Polisen: "Vi arbetar brett"

Murat Aydogan är tillförordnad kommunpolis i Upplands-Bro i och med semestertider.

– Det som sker är att ett föremål detonerar utanför ett flerfamiljshus i Bro, i Råbyområdet. Det är större materiella skador på platsen och porten sprängs, berättar han.

Murat Aydogan beskriver att flertalet fönsterglas också har förstörts på närliggande hus till följd explosionen.

– Det är för tidigt att uttala sig kring eventuella motiv. Det är något vi tittar på. Utifrån alla typer av händelser. Om det har nån bäring i konfliktytorna mot regionen är för tidigt att säga.

Murat Aydogan, tillförordnad kommunpolis i Upplands-Bro.

Murat Aydogan, tillförordnad kommunpolis i Upplands-Bro.

Niklas Loman

Så du vill inte säga att detta är gängrelaterat?

– Nej, det är ingenting som vi har fått till oss här. Vi tittar utifrån alla hypoteser och utifrån de som är boende på adressen. Vi ser ingen tydlig bild så.

En mängd förhör har genomförts, och fler kommer att hållas. Polisen hämtar även in kameramaterial och försöker skapa sig en bild av händelsen. Enligt Murat Aydogan så arbetar man i nuläget väldigt brett.

– Det har varit väldigt lugnt i Bro under sommaren. Vi ser ingen tydlig koppling till något pågående just där. Vi behöver titta brett. 

Trygghetsskapande arbete

Då Mitt i talar med polisen under tisdagsmorgonen den 15 augusti har ingen person frihetsberövats för händelsen i Bro. Man har heller ännu inte någon kännedom om vad det är som har detonerat vid porten.

Utredningsarbetet fortsätter och man inväntar bland annat nationella bombskyddets rapport från platsen.

Polisen kommer finnas på plats i Bro under veckan för att arbeta trygghetsskapande och även fånga upp eventuella vittnesuppgifter. 

Sofia Vargas Iglesias, kommunikationschef, Upplands-Bro kommun

Sofia Vargas Iglesias, kommunikationschef, Upplands-Bro kommun

Niklas Loman / Pressbild

Kommunen: "Vi tar det här på stort allvar"

– Vi tar det här på stort allvar och har sedan detonationen inträffade arbetat tillsammans med räddningstjänsten, polis och våra bolag för att hantera situationen, säger Sofia Vargas Iglesias, kommunikationschef, Upplands-Bro kommun.

Natten mellan måndag och tisdag öppnade kommunen upp Råbyskolan för de grannar som inte ville eller kunde vistas hemma. Enligt kommunikationschefen så nyttjade femton personer detta.

Under tisdagsförmiddagen hade nya fönsterglas kommit på plats och de drabbade grannarna kunde återvända hem. Därutöver arbetar kommunen på plats både med sin kommunbuss och personal.